J. S. Halvorsen svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I min kronikk i Tidsskriftet redegjør jeg systematisk for den metodologiske kritikken som kan rettes mot Rind-studien, basert på en rekke publikasjoner som peker på alvorlige feil og mangler i den. Einar Kringlen & Per Høglend imøtegår metodekritikken med kun løse påstander. De henviser bl.a. til en publikasjon fra National Academy of Science uten kildereferanse. Siden dette er den eneste referansen som kunne gitt substans til deres påstander, forventet jeg å få oppgitt kilden. Den publikasjonen de henviser til, er meg ukjent. Kolleger i USA som forsker på området er heller ikke kjent med den. Den finnes ikke på websiden til National Academy of Science. Jeg regner selvsagt med at den finnes, og ser frem til at Kringlen & Høglend får den på trykk i Tidsskriftet. Da vil det komme noe på bordet og man kunne føre en diskusjon om Rind-studiens validitet.

  Å hevde, som Kringlen & Høglend gjør, at pedofile sympatier hos forskerne er uinteressant når de ut fra sine funn anbefaler seksuell omgang mellom voksne og barn når barnet tillater det, er mildt sagt oppsiktsvekkende. En side av saken er den moralske, men fra en vitenskapelig vinkel vet vi at forskeres subjektive oppfatning påvirker deres resultater (1). Klarere forbindelse mellom subjektive holdninger og forskningsresultater er det ikke mulig å få enn den Rind-studien viser. Når metodikken tilpasses funnene, må konsekvensen bli den sterke kritikken mot studien fra forskningshold.

  Det er publisert to artikler i Psychological Bulletin (2, 3) som begge leverer en massiv kritikk mot Rind-studien. De fundamentale feil og mangler ved metodikk og konklusjoner i studien som påpekes i disse artiklene, er ikke besvart. Rind-studien fokuserte på en collegepopulasjon som var for frisk, og på toppen av dette fordreide og bagatelliserte forskerne sine funn. Å redusere denne samlede kritikken til at «Halvorsen insinuerer» er en perseptuell innsnevring av et helt forskningsfelt, og neppe en god modell for vitenskapelig argumentasjon. Inntil Kringlen & Høglend publiserer sin referanse fra National Academy of Science, foreligger ikke annet enn løse påstander fra dem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media