Ekstra bruksanvisning til Powerpoint

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alan, Gillies

  Presenting health with Powerpoint

  A guide for healthcare professionals. 191 s, tab, ill. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2003. Pris GBP 30

  ISBN 1-85775-973-7

  Powerpoint er blitt standardverktøyet for de aller fleste medisinske presentasjoner. Programmet forbedres stadig, likevel opplever de fleste som deltar på medisinske faglige møter at kvaliteten på presentasjonene, ikke alltid reflekterer dette. Mange foredragsholdere ville profittere på å lære mer om dette imponerende verktøyet, men er dette boken vi har ventet på?

  Forfatteren har informatikkbakgrunn, og dette er både en styrke og en svakhet. Han gjennomgår programmet med tanke på praktisk bruk, vanlige oppgaver osv., men med skuffende lite fokus på de spesielle forholdene som gjelder medisinere og medisinsk-faglige presentasjoner.

  Boken er delt i to hovedavsnitt. Det første gjennomgår vanlig bruk og viser ved nokså detaljerte eksempler hvordan man løser de vanligste oppgavene i Powerpoint. Gjennom sju kapitler lærer vi om formatering, mal-lysbilder, grafer, lyd og bilder, og hvordan man lager en standard mal for avdelingen. Det er også et kapittel som gir praktiske tips om hvordan man finner ressurser på Internett.

  Del to retter seg mer direkte mot selve foredraget, og beskriver en del vanlige feil, og også noe om hvordan man mest hensiktsmessig bruker powerpointpresentasjonen som del av foredraget sitt, ikke som foredraget.

  Forfatter gjennomgår også noen av de mer avanserte animeringsmulighetene som ligger i programmet.

  Boken er holdt i en svært lettlest og muntlig form, med diverse pedagogiske triks som gjør det ganske greit å holde interessen ved like.

  Det følger også med en CD som inneholder alle illustrasjonene i boken, noen web-linker og litt grafikk. Alt som står i boken er riktig og sant, og noe av det representerer gode råd og vink, kanskje særlig noen av kapitlene i del to. Likevel savner jeg en mer målrettet form direkte til leger og medisinske presentasjoner. Slik denne boken er utformet er den nøyaktig like nyttig for oljearbeidere og bibliotekarer. Når man først gjør seg bryet med å skrive en bok spesifikt for «health care professionals», så er det synd at ikke mer krefter har vært brukt på å finslipe en slik profil. Veldig mye av det som står beskrevet er minst like grundig gjennomgått i dokumentasjonen som følger programmet, og bringer slik sett lite nytt.

  CD-en som følger med er også av moderat nytte. Den inneholder ikke kumulative eksempler, slik en kan ha nytte av når man gjennomgår praktiske øvelser. En JPG-utgave av figurene i boken ser jeg ingen umiddelbar nytte av, og en elektronisk utgave av hele boken er også måtelig anvendelig.

  Boken er en utmerket begynnermanual for Powerpoint-brukere, minst like god som brukerveiledningen til programmet. Likevel er det ganske sikkert mulig å skrive enda nyttigere bøker til leger om dette emnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media