Dupuytrens kontraktur

Otto August Mikkelsen Om forfatteren
Artikkel

Peter, Brenner

Ghazi M., Ryan

Dupuytren’s disease. A concept of surgical treatment

233 s, ill. Wien: Springer, 2002. Pris 198 EUR

ISBN 3-211-83656-10

Målgruppe er først og fremst kirurger (håndkirurger, ortopeder og, plastikkirurger). Mange andre med interesse for Dupuytrens kontraktur vil sannsynligvis finne den interessant.

Kapitler om historikk, epidemiologi og sammenheng med andre sykdommer er gode.

Kapitlet om kirurgisk behandling omfatter anestesi og oversikt over behandlingsalternativer, med gode illustrasjoner. Det kan forekomme komplikasjoner, f.eks. nerveskader og hudnekroser. Forfatterne legger stor vekt på biologiske forhold bl.a. innhold av glykosaminglykaner i facien ved denne sykdommen.

I kapitlet om operasjonsindikasjoner fremholdes betydningen av at lette grader av Dupuytrens kontraktur ikke bør opereres, og at aktuell operasjonsmetode må tilpasses individuelt.

Boken har 530 litteraturhenvisninger. Alt i alt er den velskrevet og anbefales alle som er interessert i eller som arbeider med pasienter som har Dupuytrens kontraktur.

Anbefalte artikler