Dupuytrens kontraktur

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peter, Brenner

  Ghazi M., Ryan

  Dupuytren’s disease. A concept of surgical treatment

  233 s, ill. Wien: Springer, 2002. Pris 198 EUR

  ISBN 3-211-83656-10

  Målgruppe er først og fremst kirurger (håndkirurger, ortopeder og, plastikkirurger). Mange andre med interesse for Dupuytrens kontraktur vil sannsynligvis finne den interessant.

  Kapitler om historikk, epidemiologi og sammenheng med andre sykdommer er gode.

  Kapitlet om kirurgisk behandling omfatter anestesi og oversikt over behandlingsalternativer, med gode illustrasjoner. Det kan forekomme komplikasjoner, f.eks. nerveskader og hudnekroser. Forfatterne legger stor vekt på biologiske forhold bl.a. innhold av glykosaminglykaner i facien ved denne sykdommen.

  I kapitlet om operasjonsindikasjoner fremholdes betydningen av at lette grader av Dupuytrens kontraktur ikke bør opereres, og at aktuell operasjonsmetode må tilpasses individuelt.

  Boken har 530 litteraturhenvisninger. Alt i alt er den velskrevet og anbefales alle som er interessert i eller som arbeider med pasienter som har Dupuytrens kontraktur.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media