På god vei mot røykfrie sykehusansatte

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En nylig gjennomført spørreundersøkelse viser at fagforeningenes røykekampanje så langt har vært vellykket.

  I månedsskiftet august/september i år gjennomførte Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen en spørreundersøkelse i forbindelse med kampanjen Røykfrie sykehusansatte. Undersøkelsen ble sendt ut elektronisk til sykehusledelsen og de tre organisasjonenes tillitsvalgte ved 83 sykehus, og inneholdt blant annet spørsmål om hvor langt det enkelte sykehus har kommet i arbeidet med røykfrihet, hva som gjøres for å få de ansatte røykfrie, om de ansatte har fått tilbud om hjelp til røykeslutt og spørsmål om kampanjemateriellets form og innhold. Svarprosenten på undersøkelsen var på 47.

  67 % av de tillitsvalgte oppgir at arbeidsgiver ser svært positivt på kampanjen, 20 % ganske positivt, mens 13 % svarer at de ikke vet. Nærmere 90 % opplyser at det er gjort vedtak om røykfrihet, mens resten svarer at det ennå ikke er fattet vedtak, men at arbeidet med å få de ansatte røykfrie i arbeidstiden har startet.

  Nesten alle som har svart opplyser at de har fått tilstrekkelig informasjon om kampanjen. Når det gjelder kampanjemateriellets innhold og utforming, sier 86 % at de er fornøyd med dette. Noen få oppgir at det er ønskelig med mer og annet materiell. Det vil i den forbindelse bli produsert nytt materiell i løpet av høsten som er mer tilpasset det enkelte sykehus sitt behov.

  84 % bekrefter at kampanjeplakatene er blitt hengt opp ved sykehuset, og 55 % at kampanjefolderen er delt ut til de ansatte. 69 % av de spurte opplyser at kampanjen er blitt omtalt i interninformasjon til alle ansatte.

  74 % av de ansatte har fått tilbud om hjelp til røykeslutt. Av tilbud oppgis røykeavvenningskurs, nikotinerstatningsprodukter, motiverende litteratur, gratis frukt samt tilbud om hypnose. På spørsmål om arbeidsgiver dekker utgiftene til dette, svarer 100 % at tilbudene dekkes fullt ut eller delvis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media