Nytt fra nett

Artikkel

Legevakt tildelt miljøfyrtårnsertifikat

Som første legevakt eller legekontor i landet har legevakten for Drammen, Lier, Sande og Svelvik mottatt miljøfyrtårnsertifikat. Legevakten har blant annet kartlagt og gjennomført tiltak innen arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall, utslipp til luft og vann.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2577

Ikke alle prioriterer helsestasjon for ungdom

Åtte av ti ungdommer mellom 13 og 20 år har tilbud om en egen helsestasjon, men noen kommuner henger fremdeles etter. Drøyt halvparten av Norges kommuner hadde i 2002 opprettet et tilbud om helsestasjon for ungdom, mens tallet for 2000 var rundt 40 %.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2602

Vin gjør kvinner gravide raskere

Kvinner som drikker moderate mengder vin blir gravide på kortere tid enn kvinner som drikker øl eller sprit, viser en dansk undersøkelse. Resultatene er publisert i tidsskriftet Human Reproduction.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2535

Oftere psykiske lidelser blant de yngste elevene

En britisk tverrsnittsundersøkelse som omfatter skolebarn mellom 5 og 15 år, viser at elever som er yngst i klassen sin er mer utsatt for psykiske lidelser enn de eldre klassekameratene. Det er ikke årstiden barnet er født på som spiller inn, men tidspunkt i forhold til skolestart.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2489

Gjennomgang av prehospitale tjenester

Styret i Helse Vest RHF har vedtatt å starte arbeidet med å evaluere de prehospitale tjenestene. Gjennomgangen skal være avsluttet i juni neste år. – Det viktigste er å sikre befolkningen et faglig forsvarlig akuttmedisinsk tjenestetilbud, sier styreleder Mai Vik i Helse Vest.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2575

Status quo for sykehusinfeksjoner

Forekomsten av sykehusinfeksjoner i Norge har vært stabil siden 1999. Med unntak av en liten økning i andelen urinveisinfeksjoner, har både forekomsten og fordelingen av ulike typer sykehusinfeksjoner vært uforandret de siste fire årene, opplyser Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2476

Videokonferanser nyttig til legemiddelinformasjon?

Hittil har norske leger ofte reist milevis for presentasjoner av nye legemidler. Det kan imidlertid spares mye tid og penger på å erstatte dette med videopresentasjoner over Internett, mener legemiddelfirmaet MSD som vil teste videokonferanser over Internett i en prøveperiode.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2594

Mørk sjokolade er tingen, men uten melk til

Italienske forskere hevder at melkeprodukter på en uheldig måte griper inn i kroppens opptak av antioksidanter, og opphever de antatte helsebringende effektene av mørk sjokolade.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2519

Svensk MRSA-utbrudd får konsekvenser i Norge

Utbruddet av multiresistente stafylokokker i Stockholms-regionen fører til en innskjerping av norske regler for MRSA-testing. – Både pasienter og helsearbeidere fra Stockholmsområdet bør gjennomgå bakteriologiske undersøkelser når de ankommer Norge, sier Bjørn G. Iversen ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2483

Raskere pasientbehandling med nytt digitalt dikteringssystem?

Helse Nordmøre og Romsdal er først ute i Skandinavia med å ta i bruk ny teknologi for digitalt diktering, melder helseforetaket.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2628

Anbefalte artikler