Første sykehjem med telemedisin

Artikkel

Som det første sykehjem i Norge tok Kroken sykehjem i Tromsø i bruk telemedisinske løsninger 1. september.

Det er gjennom samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø at Kroken sykehjem og omsorgstjenesten i fylket har startet en ny elektronisk meldingsutveksling med tilsynslegene ved sykehjemmet og sykehusene. Tjenesten skal erstatte dagens telefonhenvendelser, som har tatt mye tid for personalet.

Frem til i dag har de brukt telefonen for å kontakte tilsynslege om problemstillinger angående pasienter, men nå er dette erstattet av elektroniske tjenester. Blant annet skal informasjonen utveksles på kryptert e-post via Nordnorsk helsenett. Den nye ordningen gjør at legene kan svare når de har mulighet, sykepleierne sparer mye tid de tidligere har brukt til å vente i telefonen, kommunikasjonen kvalitetssikres fordi den blir skriftlig og sjansene for misforståelser blir mindre.

Sosialminister Ingjerd Schou var med under åpningsmarkeringen. Hun mener det ligger et enormt potensial innenfor pleie- og omsorgssektoren når det gjelder å ta moderne teknologi i bruk. – IT i pleie- og omsorgstjenestene er fortsatt relativt nytt, samtidig som vi nå vet hvilke muligheter dette gir til å forenkle rutiner, kunne stille riktige diagnoser og spare administrative ressurser, sa Schou.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=2543

Anbefalte artikler