Smertestillende kan gjøre vondt verre

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med migrene er særlig utsatte for å utvikle medikamentindusert hodepine. Dette gjelder også bruk av reseptfrie legemidler.

Kronisk hodepine defineres som plager minst 15 dager i måneden. Omkring 4 % av befolkningen har kronisk hodepine, og blant disse er migrene en av de viktigste årsakene (1).

Flere tidligere kliniske studier har hevdet at bruk av smertestillende i seg selv kan være en risikofaktor for å utvikle kronisk hodepine, og at pasienter blir bedre av å seponere analgetika. Resultater fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) underbygger hypotesen (2).

Mer enn 30 000 personer ble spurt om bl.a. medikamentforbruk. Ved oppfølgingsundersøkelsen 11 år senere hadde de som i utgangspunktet brukte mest smertestillende, høyest risiko for å ha kronisk hodepine. Deltakere som ved studiens begynnelse brukte smertestillende minst én gang per uke, hadde dessuten seks ganger økt risiko for å utvikle hodepine assosiert med overforbruk av analgetika.

Artikkelforfatter John Anker Zwart ved NTNU forklarer at risikoen for medikamentindusert kronisk hodepine er størst hos migrenepasienter, og at leger må være oppmerksomme på at dette ikke bare gjelder spesifikke migrenemedikamenter, men også vanlige håndkjøpspreparater. – Behandling av kronisk hodepine med medikamentoverforbruk er vanskelig. Det er derfor viktig å igangsette forebyggende medisinering tidlig. Dermed kan man unngå et senere overforbruk av smertestillende, sier Zwart.

– Forebyggende behandling bør vanligvis vurderes dersom pasienter har mer enn to migreneanfall per måned. Det finnes ulike behandlingsalternativer, men det er ofte hensiktsmesig å starte med en ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorantagonist.

Anbefalte artikler