Få kvinner bruker folat riktig

Kristin Brække, Annetine Staff Om forfatterne
Artikkel

Tilskudd av folat før svangerskapet anbefales for å forebygge nevralrørsdefekter. En norsk studie viser at få kvinner følger rådet.

Norske og internasjonale helsemyndigheter anbefaler å bruke et tablettilskudd av 400 µg folat daglig fra måneden før svangerskapet og de første 2 – 3 månedene av svangerskapet. Bakgrunnen for anbefalingen er at store studier har vist reduksjon i  nevralrørsdefekter hos fosteret hos kvinner som har brukt folat perikonsepsjonelt. Nevralrørsdefekter omfatter spina bifida, encefalocele og anencephalus. Nevralrøret lukkes i 6. svangerskapsuke, dvs. bare to uker etter uteblitt menstruasjon og første mulige positive graviditetstest. Det er derfor for sent å starte med folattilskudd på første svangerskapskontroll hos egen lege, noe som oftest skjer i 8. – 10. svangerskapsuke i Norge.

I en ny norsk studie ble over 1 500 gravide spurt om bruk av folattilskudd (1). Om lag 92 % deltok i studien, som ble gjort i Oslo blant kvinner som kom til ultralydscreening i 18. svangerskapsuke. En firedel var ikke-vestlige innvandrere.

Bare 17 % av kvinnene startet med folattilskudd måneden før siste menstruasjon. Nærmere 60 % av de gravide hadde brukt folat på et eller annet tidspunkt i graviditeten, men de fleste startet for sent til å kunne forebygge nevralrørsdefekter. Ikkevestlige innvandrerkvinner brukte folat meget sjelden (2 %).

Vi anbefaler intensivert informasjon til alle fertile kvinner om folatbruk. Det bør også vurderes om kornprodukter skal berikes med folat, slik det er gjort i andre land, blant annet USA og Canada.

Anbefalte artikler