Les mer om …

Artikkel

Ny genetisk kunnskap med betydning for nevrologi

Ny kunnskap innen molekylær og genetisk nevrobiologi er i ferd med å revolusjonere vår forståelse av mekanismene bak flere nevrologiske sykdommer. I dette nummer av Tidsskriftet starter en serie om genetikk og nevrologi med artikler om arvelige nevropatier og muskelsykdommer.

Fra månesykdommer til molekylær genetikk

Hereditære nevropatier

Arvelige muskelsykdommer

En epidemi av impetigo i 2002

Oppblomstringen av bulløs impetigo de siste årene kan skyldes en klon av fusidinresistent Staphylococcus aureus. Hypotesen støttes av en epidemiologisk kartlegging av et utbrudd i en liten vestlandskommune i fjor.

God grunn til å være på vakt

Epidemi av bulløs impetigo i Austevoll kommune år 2002

Immunterapi mot alvorlig polyartritt

Legemidler som hemmer TNF-alfa har vist seg effektive ved alvorlig kronisk artritt. Fra Universitetssykehuset Nord-Norge rapporteres erfaringer med bruk av etanercept. Bivirkninger etter kort tids behandling er hyppigere enn antatt, men kan motvirkes med metotreksat.

Behandling med etanercept ved kronisk polyartritt

Informert samtykke til kirurgi

Kirurgiske inngrep skal som hovedregel bare foretas etter informert samtykke fra pasienten. Muntlig informasjon er ikke alltid nok for å sette pasienten i stand til å foreta selvstendige valg. Skriftlig informasjon med detaljerte opplysninger om risiko er et viktig supplement til muntlig informasjon.

Skriftlig informasjon og samtykke til ortopedisk kirurgi

Informert samtykke til kirurgi

Schizofreni – årsakshypoteser og behandling

Psykoedukativ behandling ved schizofreni tar utgangspunkt i familien som partnere i behandlingsopplegget – ikke som årsak til sykdommen. Studier tyder på at slik behandling kan halvere faren for psykotisk tilbakefall.

Grunnleggende tillit og respekt er en forutsetning for at behandling ved schizofreni skal lykkes, understreker Vigdis Eidissen i sin kronikk.

Årsaksforholdene ved schizofreni er uklare og omdiskuterte. En hypotese er at nervecellers cellemembran spiller en viktig rolle i patogenesen, og studier viser at antipsykotiske legemidler interagerer direkte med cellemembranen.

Har antipsykotika en rolle i membranhypotesen ved schizofreni?

Bedrer psykoedukativ familiebehandling forløpet ved schizofreni?

Kompetanseflukt fra sykehusene?

Leger slutter i det offentlige helsevesen og går over i privat virksomhet med større inntektsmuligheter. Dette skjer i særlig grad innen plastikkirurgi. Hvilke tiltak må til for å snu utviklingen?

Plastikkirurgi i et kosmetisk marked

Spesialiststrøm fra sykehusene – hva så?

Anbefalte artikler