Akutte smerter hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Allan, G. Finley,

  Patrick, J. McGrath,

  Acute and procedure pain in infants and children

  183 s, tab, ill. Seattle, WA: IASP press, 2001. Pris USD 70

  ISBN 0 -931092- 39 - 6

  Boken inngår i en serie bøker som utgis av International association for the study of pain (IASP). Symposiereferatet er skrevet for helsepersonell som har barn som pasienter, og dekker fagfelter relatert til pediatri og anestesi.

  Boken spenner over eksperimentell smerteforskning til praktiske prosedyrer for behandling av postoperativ smerte. Boken har oppdaterte kapitler i regional analgesi med beskrivelser av teknikker og farmakologi, smerte hos nyfødte og prosedyrerelatert smerte. Den har et velskrevet kapittel om prosedyrerelatert smerte der psykologiske tiltak for å redusere denne blir omtalt.

  Hva gjør at denne boken blir leseverdig? Den er fremfor alt praktisk. Den adresserer velkjente problemer fra daglig virksomhet knyttet til overvåking av barn ved analgesi. Redusert tilgang på anestesipersonale begrenser muligheten til å gjennomføre smertevoldende undersøkelser i det antall som det er behov for. Den diskuterer seg gjennom muligheter for å redusere opioidbruk og dermed risiko for respirasjonsdepresjon. Den slår et slag for regional analgesi. Den går grundig til verks i forhold til formatet på problemet smerte hos nyfødte.

  Boken har også med et kapittel om smerte knyttet opp til skader hos barn og unge som driver idrett. Boken blir på denne måten variert og får et vidt fokus. Den gir en god oppdatering. Med sine nyttige småkapitler kan den trygt bringes inn i bokhyllen hos alle som er opptatt av å bedre forståelsen av smerte hos barn og å behandle den mest mulig effektivt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media