Stadig flere medisinstudenter i utlandet

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

I studieåret 1994–95 var det totalt 579 medisinstudenter som mottok støtte fra Statens lånekasse for utdanning. I løpet av de neste seks årene ble antallet mer enn tredoblet, til 1 817 i studieåret 2000–01.

De to siste studieårene har antallet fortsatt å øke, men noe svakere enn tidligere.

Økningen har vært meget kraftig i Ungarn, Polen, Danmark, Irland, Australia, Storbritannia, Tsjekkia, Nederland og Malta. Dette er land hvor de aller fleste norske medisinstudentene enten mottar gebyrstipend fra Statens lånekasse for utdanning, eller er tatt opp ved samordnet opptak i Norge og befinner seg på oppkjøpte studieplasser med særlig gunstig studiefinansiering.

Flere nye studieland

Det har også vært en økning i land som i tabellen inngår i «andre land» – slik som Slovakia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Belize, Pakistan, Romania, Ukraina, Bolivia og Cuba. Det er i studieåret 2002–03 i Slovakia 14 medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning, mens det i de øvrige nevnte landene er to til fire medisinstudenter.

I Ungarn var antallet medisinstudenter med støtte fra Statens lånekasse for utdanning økt meget kraftig, men i studieåret 2002–03 kan det se ut til at veksten kan stoppet opp, ettersom antallet nå er 486 som er omtrent det samme som i foregående studieår.

I Polen, Danmark, Irland og Australia ser antallet norske medisinstudenter ut til å fortsette å øke.

Reduksjon

I Storbritannia, Nederland og Malta ser det ut til at veksten i antallet norske medisinstudenter har stoppet opp.

Det er bare to av de største studielandene hvor det har vært en reduksjon i antallet norske medisinstudenter, nemlig Tyskland og Sverige, etter toppunktet omkring 1997–99. I Frankrike og Island er antallet i disse to landene blitt redusert år for år siden studieåret 1994–95. I studieåret 2002–03 er det ingen norske medisinstudenter i disse to landene.

Også i mindre studieland som Østerrike, Spania, Italia, Belgia og Sveits er antallet norske medisinstudenter blitt redusert. Østerrike var på 1960- og 1970-tallet et av de aller største studielandene for norske medisinstudenter.

Se også Legefakta i Tidsskriftet nr. 15–17, samt på Internett: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler