Møter politikere for å få bemanningsnorm

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykepleierforbundet og Legeforeningen ber om møter med de politiske partier for innføring av bemanningsnorm.

  John Alvheim, Fremskrittspartiet, er enig med forbundene i at det må innføres bemanningsnormer i pleie- og omsorgssektoren. – Vi fremmet et slikt forslag i Stortinget i 2002, men fikk det dessverre nedstemt. Vi ser positivt på henvendelsen om et møte og dette skal skje så snart det er praktisk mulig, sier han.

  Partiet vil ta opp forslaget om bemanningsnormer i forbindelse med behandlingen av forslaget til statsbudsjett for 2004, sier Alvheim.

  – Jeg forutsetter at forslaget da får et flertall, fordi jeg har registrert at SV vil gå inn for det, og LO-leder Gerd Liv Valla har krevd en slik normering. Da regner jeg med at Arbeiderpartiet vil stemme for forslaget, og at det allerede er flertall for dette forslaget, sier han. Fremskrittspartiets sosialpolitiske talsmann mener at de offentlige sykehjemmene i dag er bortimot rene helseinstitusjoner. – Derfor må ansvaret for disse tas inn i helselovgivningen og overføres til helseforetakene. Dette vil vi fremme forslag om i forbindelse med statsbudsjettet, sier John Alvheim.

  Høyre ønsker ikke normering

  Høyre ønsker ikke normering

  Sosialpolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie, sier at hans parti er imot en statlig fastsatt bemanningsnorm.

  – Vi mener det er viktig å sette en kvalitetsnorm, og at det må være rom for lokale og fleksible løsninger. Jeg er redd en statlig norm vil bety en minimumsløsning. Vi møter gjerne forbundene i denne saken, sier Høie.

  Høyre vil ikke ta opp kravet om bemanningsnormer i høst. Høyre vil imidlertid følge opp en satsing på rekrutteringsplanen av helsepersonell.

  – Det er også en utfordring for kommunene å utnytte den avtalte tiden for legedekning som ligger i fastlegeavtalene, slik at legedekningen i pleie- og omsorgssektoren blir bedre, sier Bent Høie.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media