IT-samarbeid med resultater

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alle sykehusene og legekontorene i Helse Nord benytter nå et datasystem for sikker kommunikasjon, utviklet i et samarbeid mellom helsesektoren og IT-bransjen.

  Løsningene som er utviklet, har bidratt til Nord-Norges posisjon som ledende helseregion i forhold til elektronisk meldingsutveksling, mener Nasjonalt senter for telemedisin.

  Helse Nord er første helseregion hvor elektroniske henvisninger er i regulær drift ved 27 legekontorer og fem sykehus. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge, Nasjonalt senter for telemedisin og IT-selskapet Well Diagnostics. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har vært med på å finansiere prosjektet. Resultatet er en serie programvareløsninger for sikker kommunikasjon, multimediebehandling og telemedisin.

  Løsningene inneholder blant annet et henvisningsverktøy innenfor de medisinske områdene hud, øre-nese-hals, hjerte, øye og røntgen. Programvaren kan integreres med elektroniske pasientjournalsystemer og med medisinsk-teknisk utstyr. Om det etableres takster for å ta digitale bilder i stedet for polaroidbilder, kan legene bruke digitalkamera og overføre bildene til sykehuset elektronisk ved hjelp av IT-løsningene. Da kan løsningene få stor utbredelse, tror aktørene i prosjektet. Samarbeidsprosjektet fikk sin formelle avslutning 7. april.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=1091

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media