Hva preger den akademiske skrivingen?

Artikkel

Skriver medisinerne mer nøytrale vitenskapelige artikler enn andre faggrupper? Foreløpige resultater fra lingvistiske undersøkelser av et stort antall vitenskapelige artikler, kan tyde på det.

Mens medisinerne skriver nøytralt og ikke gir plass for stemmene til andre forskere, er lingvistene mer argumenterende og trekker ofte frem kolleger, gjerne for å tilbakevise deres resultater. Økonomene er på sin side mer beskjedne og fremhever ikke egne meninger.

Les hele saken: http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=979

Anbefalte artikler