Langvarig behandling etter depresjon

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En metaanalyse viser at lang vedlikeholdsbehandling kan være nødvendig hos pasienter med gjennomgått depresjon.

  Det er enighet om at vedlikeholdsbehandling med antidepressiver kan redusere risikoen for nye episoder. Ifølge britiske og amerikanske anbefalinger bør pasientene behandles i 3 – 6 måneder etter symptomfrihet.

  Ifølge en nylig publisert metaanalyse kan det være behov for å endre disse anbefalingene (1). Data fra 31 randomiserte undersøkelser viser at risikoen for tilbakefall halveres hos pasienter som fikk aktiv behandling i forhold til placebo. Dette gjaldt både etter ett og to år, mens få studier har fulgt pasientene lenger. Studien behandlet flere typer antidepressiver, med overvekt av trisykliske og selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Alle pasientene var imidlertid rekruttert fra spesialisthelsetjenesten. Forfatterne mener selv at lettere depresjoner kan være underrepresentert.

  – Det blir stadig mer vanlig å se på depresjon som en kronisk tilstand med høy risiko for gjentakelser, sier Morten Selle ved Psykiatrisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus. – Ifølge norske anbefalinger bør pasienten få vedlikeholdsbehandling i 6 – 12 måneder (2). Ved økt fare for tilbakefall anbefaler vi å behandle i mer enn ett år. Resultatene av metaanalysen antyder lengre behandlingstid, kanskje 2 – 3 år hos dem med gjentatte residiver.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media