()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vaksinering mot pneumokokksykdom?

  Vaksinering mot pneumokokksykdom?

  Pneumokokken er årsak til et bredt spektrum av infeksjoner hos mennesket og kan være del av normalfloraen i nese og svelg. Utviklingen av antibiotikaresistens hos pneumokokker i flere land er bekymringsfull. Bruken av en ny pneumokokkvaksine drøftes i to artikler.

  Er det behov for en barnevaksine til?

  Stressulcus

  Albumin, kunstige kolloider eller saltløsninger?

  Albumin, kunstige kolloider eller saltløsninger?

  Bruken av albumininfusjon som volumtilskudd og for å opprettholde kolloidosmotisk trykk og transport- og depotfunksjoner er omdiskutert, særlig etter en Cochrane-analyse publisert i 1998. Forbruket av albumin ved norske sykehus er betydelig redusert de siste årene, og Cochrane-analysen har antakelig vært medvirkende til dette.

  Albumin, kunstige kolloider eller saltløsninger?

  Albuminforbruk ved norske sykehus – endringer etter Cochrane-rapporten i 1998

  Psykiatrisk behandling på riktig nivå

  Psykiatrisk behandling på riktig nivå

  I en tverrsnittsundersøkelse med 179 psykiatriske pasienter ved tre akuttinstitusjoner ble mer enn 80 % vurdert til å trenge kontinuerlig støtte i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten i minst fem år fremover. Dette tyder på at det er behov for flere døgnplasser på intermediær- og langtidsposter.

  Vi trenger også flere psykiatriske døgnplasser

  Får psykiatriske pasienter behandling på riktig omsorgsnivå?

  Kirurgisk behandling ved Ménières sykdom

  Kirurgisk behandling ved Ménières sykdom

  Rundt 4 000 nordmenn har Ménières sykdom, som er kjennetegnet av bl.a. akutt vertigo, hørselstap og øresus. Tilstanden behandles ofte med medikamenter, og forløpet varierer mye. Fra Haukeland Universitetssykehus beskrives resultatene fra 191 kirurgiske inngrep hos 117 personer med Ménières sykdom.

  Kirurgisk behandling av Ménières sykdom

  Medisinsk metodevurdering gjennom fem år

  Medisinsk metodevurdering gjennom fem år

  En uavhengig og systematisk faglig vurdering av metoder som brukes eller søkes innført i medisinsk diagnostikk og behandling, er viktig for å kunne treffe gode medisinske og helsepolitiske beslutninger. Senter for medisinsk metodevurdering ble etablert i 1998 og har gjennomført om lag 25 systematiske metodevurderinger. Senterets leder beskriver erfaringer fra dette arbeidet.

  Erfaringer fra 5 år med medisinsk metodevurdering i Norge

  TV-serie om livet på sykehus – forkastelig eller nyttig?

  TV-serie om livet på sykehus – forkastelig eller nyttig?

  Til tross for sterke innvendinger fra bl.a. Legeforeningen og Fylkeslegen er fjernsynsserien om livet ved Haukeland Universitetssykehus i gang med leger, pasienter og sykehusdirektør i rollene. Hva sier skeptikerne nå, de som hadde prinsipielle etiske innvendinger til serien? Hva synes leger, pasienter og andre om å bli eksponert på skjermen?

  Hospitalet – sårbar sone

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media