Bransjekrav på legekontor/legevakt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen mener det er lite behov for spesielle miljøkrav for legekontor og legevakt. Begrunnelsen er at dette dekkes av annet regelverk.

  Legeforeningen har mottatt utkast til spesialkrav for legekontor/legevakt samt generelle bransjekrav fra Miljøfyrtårnstiftelsen. Stiftelsen som er en offentlig sertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter. Den arbeider blant annet for miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø i virksomheter i lokalsamfunnet.

  Legeforeningen anser at miljøtankegang er viktig for samfunnet og at et miljøfyrtårnprosjekt med formål å sette krav til miljø på legekontor og legevakt kan være en god tanke, men har flere innvendinger til utkastet.

  Heller veileder med sjekkliste

  Heller veileder med sjekkliste

  Enkelte av kravene ligger utenom det opprinnelige grunnlaget for miljøsertifisering, dvs. det ytre miljø, arbeidsmiljøet og bruk av ressurser, siden noen av kravene synes å være myntet på den pasientrettede virksomheten og utøvelsen av det medisinske faget, påpeker Legeforeningen. Slike forhold behøver ikke være oppfylt for å kunne miljøsertifiseres. Som eksempel kan nevnes anskaffelse av defibrillator samt etterutdanning, som ikke uten videre kan sies å være arbeidsmiljøtiltak.

  Legeforeningen peker også på at flere av kravene allerede er hensiktsmessig regulert i annet regelverk, for eksempel krav til internkontrollsystem, ventilasjon, strålehygiene, bestemmelsene i røykeloven, krav til oppbevaring av narkotiske stoffer osv.

  Denne type krav bør utformes i langt nærmere kontakt med bransjen selv, mener Legeforeningen. Dersom prosjektet videreføres, anbefaler foreningen at det danner grunnlag for en veileder, og ikke som et krav. På den måten kan bransjekravene være en sjekkliste for miljøbevisste leger.

  Les hele uttalelsen på www.legeforeningen.no/index.db2?id=15005

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media