Kreftpasienter må få råd om alternativ behandling

Artikkel

Halvparten av kreftpasientene bruker alternativ behandling, sier Anne Lise Ryel . Foto Scanpix

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Den Norske Kreftforening og stortingspolitiker Olav Gunnar Ballo (Sosialistisk Venstreparti) mener at helsevesenet har et ansvar for å informere kreftpasienter om alternative behandlingstilbud.

– Kreftpasienter har krav på bedre informasjon om alternativ og annen udokumentert behandling. Som syk er det jo helt naturlig å gripe fatt i alle muligheter, sier generalsekretær Ryel til www.kreft.no. Hun støtter Olav Gunnar Ballo som ønsker at det offentlige skal hjelpe kreftpasienter å orientere seg i jungelen av alternative behandlingstilbud.

Ryel tar ikke stilling til hvordan veiledningen skal organiseres, men mener at helsevesenet har ansvaret. – Vi vet at over halvparten av kreftpasientene bruker alternativ behandling, sier Anne Lise Ryel. I dag kan vi ikke anbefale slike tilbud fordi det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon. I tillegg vet vi at mange pårørende søker informasjon og kunnskap om alternativ behandling. Ansvaret ligger hos det offentlige, men både forskere, leger og annet helsepersonell bør bli mer oppdatert, sier hun.

Anbefalte artikler