Nasjonalt helsenett før planen?

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosial- og helsedirektoratet lover at et nasjonalt helsenett skal være klart for tilknytning allerede fra 1. juli 2003.

  Det kom frem da direktør Hans Christian Holte i avdeling for IT-strategi og statistikk i Sosial- og helsedirektoratet gjorde opp status for den statlige tiltaksplanen for IT i helsevesenet, Si@ – Elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren på en konferanse på Hamar 10. – 11. februar.

  Flere selskaper kjemper nå om å bli leverandører av teknologien som skal knytte de regionale helsenettene sammen i et nasjonalt helsenett. Holte har tidligere uttalt at det nasjonale helsenettet skal være etablert innen utgangen av 2003, noe han nå lover skal skje innen 1. juli 2003. Avgjørelsen om hvem som får oppdraget med å knytte Helse-Norge sammen i et elektronisk rike, faller rundt påske. Så langt er et titall leverandører med i kampen om oppdraget, flere av dem representert på konferansen på Hamar.

  Etableringen av et nasjonalt helsenett, basert på regionale helsenett, har vært en av fire sentrale mål i Si@-planen. Ved inngangen av planperioden var det etablert organisasjoner for regionale helsenett i to regioner – Nord- og Midt-Norge. Per i dag er det helsenett i alle fem helseregioner. Sist på lufta var Helse Sør.

  Til tross for friske løfter fra Holte er det også skepsis å spore blant brukere representert på konferansen. – Selv om jeg er klar over direktoratets målsetting om nasjonalt helsenett innen 1. juli, velger jeg fortsatt å presisere at vi trenger et nasjonalt helsenett nå, sa Daniel Haga, kommunelege i Alta. Dette til tross for at han har sitt virke i en av de regionene som har kommet lengst på området. Helsenett Nord har kommet svært langt i å knytte legekontorer opp mot helsenettet, og innen utgangen av 2003 vil alle legekontorer i regionen være knyttet til helsenettet. Bakgrunnen for presiseringen av behovet for et nasjonalt nett er blant annet at allmennlegene nå kommuniserer med aktører også utenfor egen region. Fritt sykehusvalg gir allmennlegene flere sykehus å forholde seg til. Per i dag er det heller ikke mulig å utveksle pasientinformasjon elektronisk mellom legevakt og fastlege.

  Viktige utfordringer når infrastrukturen er på plass, blir å få flest mulig legekontorer knyttet opp mot nettene samt å fylle det med relevante tjenester. S.B. Nesje

  www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=529

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media