Flere metadonrelaterte dødsfall

Artikkel

I løpet av de siste årene har det vært en markant økning i antall metadonrelaterte dødsfall i Norge.

Foto N. Husom

Det viser ferske tall fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. I snitt er det ca. ett dødsfall per 60 metadonpasienter. I fjor ble det registrert 44 metadonrelaterte forgiftningsdødsfall, mot 25 i 2001 og 13 året før.

– Vi vet ikke sikkert om de døde personene var pasienter under rehabilitering med metadon, eller om dødsfallene er et resultat av illegal bruk, sier divisjonsdirektør Jørg Mørland ved Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet. Divisjonen analyserer årlig omkring 1 800 saker knyttet til rettslige obduksjoner. En gjennomgang av saker fra 1991 – 2002 avdekker 104 dødsfall der metadon er påvist i blodprøven. Blandingsforgiftninger er det typiske, da kun 8 % av disse dødsfallene inneholder metadon alene. Opplysningene som var tilgjengelige ved obduksjon, avslører at bare et mindretall av de avdøde var med i et rehabiliteringsprogram.

– Dersom skadevirkningene av metadon først og fremst rammer illegale brukere, vil problemet være lite synlig for behandlingsapparatet. Ved illegal bruk er dessuten sjansen for overdosering og blanding med andre stoffer trolig større enn ved bruk innenfor et kontrollert rehabiliteringsprogram, sier Mørland. Han mener det må føres en streng kontroll med utleveringen av stoffet for å forhindre illegal bruk.

I 1998 kom det en stortingsmelding som anbefalte en opptrapping i bruk av metadonassistert rehabilitering. I perioden 1997 til 2002 har omsetningen av metadon økt fra 2,8 til ca. 50 mg per 1 000 innbyggere per dag, en 20 ganger økning. Ifølge Folkehelseinstituttet er det en nær sammenheng mellom antall dødsfall og metadonomsetningen.

Det var ved utgangen av 2002 omkring 1 900 personer innrullert i metadonassisterte rehabiliteringsprogrammer av heroinavhengige i Norge. Mange av disse får med seg metadon hjem slik at dette selvadministreres. Kripos rapporterer om et økende antall beslag av metadon, noe som tyder på at det omsettes en ikke ubetydelig mengde metadon illegalt. H.P. Fosseng

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=548

Anbefalte artikler