Beklagelse og ny tillit til sentralstyret

Artikkel

På det ekstraordinære landsstyremøtet 14. februar gikk en etter en av sentralstyrets medlemmer på talerstolen og beklaget prosessen knyttet til evalueringen av Magne Nylenna som generalsekretær og resultatet av denne. Landsstyret vedtok å ta beklagelsen til etterretning.

Et forslag om at et utvalg skulle utrede roller og oppgavefordeling mellom sentralstyret og landsstyret og hvem som skulle være ansettelsesmyndighet for generalsekretæren, ble lagt frem. Sentralstyret sa klart ifra at de ville oppfatte et slikt vedtak som mistillit. Forslaget falt mot fire stemmer og sentralstyret fikk langvarig applaus. N. Husom

www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=563

Anbefalte artikler