Service fra fastlegen

Egil Reksten Om forfatteren
Artikkel

Jeg får tak i legen min når som helst det skulle være nødvendig eller ønskelig og hvor som helst han eller jeg skulle være, i Norge eller i utlandet. Siste gang var forleden, sent på natten. Min lege tok omgående affære og fikk meg innlagt i sykehus. Denne ordningen gir meg en trygghet jeg setter meget høyt, en trygghet jeg ikke ville ha hatt om jeg var henvist til å kontakte en ukjent lege på en legevakt om noe skulle hende utenfor kontortid.

Min lege er Peter Dvergsdal, som ble hengt ut i Aftenposten fredag l7.1. 2003 med fullt navn og adresse, ved hjelp av Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke, og avdelingsdirektør Røynesdal i Helsedepartementet. Ifølge disse herrer er en slik service fra legens side ulovlig og må stanses omgående. Ulovligheten skulle bestå i at min leges døgnvakt via servicetelefon koster den «rå» pris av kr 12 per minutt, og det mer enn antydes at denne ordningen er et kreativt (les skammelig) påfunn fra Dvergsdals side for å lure til seg ulovlige ekstrahonorarer.

Både Bakke, Røynesdal og Dvergsdals pasienter vet at man kan ringe hans kontor hverdager mellom kl 12 og kl 1330 uten å betale mer enn vanlige tellerskritt. Ingen av oss vet om denne ekstra servicetelefonen går i økonomisk balanse eller gir over- eller underskudd. Det vi vet, er at det bare kan dreie seg om småpenger. Dermed ligger tanken nær at dette med den «rådyre» servicetelefonen bare er et påskudd for å ta dr. Dvergsdal. Fra Bakkes side er dette et angrep på en kollega, velegnet til å svekke vår tillit til legestanden. Røynesdals medvirkning til angrepet vil bestyrke menigmann i hans tro på at departementer og deres direktører for lenge siden har glemt at de er «civil servants» – publikums tjenere. En riktig reaksjon fra hans side ville jo vært å berømme Dvergsdals service og love å legge forholdene til rette for at også andre leger kunne skaffe sine pasienter tilsvarende ordninger.

Men kanskje det er akkurat dette de to herrer ikke vil. Tenk om Legeforeningens president rett og slett ønsker å beskytte foreningens medlemmer mot pasientenes krav om bedre service? Det er jo ulovlig, ikke sant?

Anbefalte artikler