Velskrevet om kreftsmerter hos barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Liossi, C

  Procedure-related cancer pain in children

  210 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 20

  ISBN 1-85775-453-0

  Målgruppen for denne oversiktlige og greie boken er alle helsearbeidere som arbeider med barn og kreft. Prosedyrerelaterte smerter er et stort problem for dem som arbeider med disse barna. Forfatteren gir en god tilnærming til alle aspekter i denne omsorgen. Det gis en fin oversikt over fysiologi og psykologi for prosedyrerelaterte kreftsmerter, og man får en god bakgrunn for å forstå smerter. En oversikt over måter å vurdere smerte med forskjellige målemetoder, er også beskrevet. Det fokuseres både på den farmakologiske behandlingen av prosedyrerelaterte smerter og intervensjoner som lokalanestesi, generell anestesi og bevisst sedering, og det er gitt retningslinjer for en sikker og effektiv implementering.

  To av kapitlene gir en konsis oversikt over de mest effektive og mest brukte psykologiske intervensjonsprosedyrene i mestringen av prosedyrerelaterte kreftsmerter i klinisk praksis. Intervensjoner som forberedelse, distrahering, kognitiv behandling og hypnose er beskrevet forholdsvis detaljert. Det siste kapitlet er viet integreringen av farmakologisk og psykologisk smerteintervensjoner.

  Kapitlet om farmakologi er ført i pennen av barneonkolog Richard Hain, de andre kapitlene er skrevet av forfatteren av boken, som er psykolog. Boken preges til en viss grad av den psykologiske tilnærmingen, men grunntonen i boken er den tverrfaglige tilnærmingen for å hjelpe disse barna på en best mulig måte. Boken anbefales til alle som arbeider med kreftrammede barn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media