20 år med Norske leger mot atomvåpen

Kristin Alise Jakobsen Om forfatteren
Artikkel

– Jeg håper vi slipper å feire 40-årsjubileum, sa leder Bjørn Hilt da organisasjonen feiret 20-årsjubileum i november.

Både medlemmer av Norske leger mot atomvåpen (1) og gjester fra søsterorganisasjonene i Norden var til stede da organisasjonens begivenhetsrike historie ble hyllet i Oslo.

Sverre Lodgaard fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt innledet om den internasjonale situasjonen med henblikk på atomvåpen. Han mente at den viktigste utfordringen for verdenssamfunnet er å få kontroll over det spaltbare materiale som er produsert, støtte opp om ikke-spredningsavtalen og oppfordre til prøvestans.

Han mente amerikanernes unilateralisme er et problem i nedrustningsarbeidet.

– Amerikanerne vil befri seg fra internasjonale regler med begrunnelse i handlefrihet, slik at de kan spasere ut ved skifte av interesser. Samtidig ønsker de at resten av verden skal innordne seg regler laget i Washington, sa Lodgaard.

Regimeskifte

– Dette skaper konflikter, ikke minst med og i FN. For å holde USA inne i FN, og dermed under en viss kontroll, bør FN og det internasjonale samfunn være noe imøtekommende, for uten dem er det meningsløst å opprettholde FN som organ, argumenterte Sverre Lodgaard.

– Likevel bør man ikke vike i situasjoner som angår bruk av makt i verden, og som dermed angår folkeretten. Vi må for enhver pris unngå manipulering av folkeretten, og underminering av respekt for FN, advarte han.

Innlegget som skapte mest debatt på seminaret, ble holdt av Brynjar Lia fra Forsvarets forskningsinstitutt. Han snakket om internasjonal terror og mottiltak mot denne. Hans positive holdning til en eventuell krig i Irak skapte heftig debatt. Lia mente en krig på kort sikt vil føre til en periode med økt terrorisme, men på lang sikt vil de positive effektene av et regimeskifte i Bagdad være store.

Anbefalte artikler