Nytt om navn

Nina Husom Om forfatteren
Artikkel

Ny fagdirektør i Helse Nord

Einar Hannisdal er ansatt som fagdirektør i Helse Nord RHF. Han kommer fra stillingen som prosjektdirektør i ErgoGroup AS, er 49 år og utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 1982. Han har en doktorgrad i klinisk kreftforskning og har bred konsulenterfaring knyttet til sykehusdrift.

Hannisdal har 13 års erfaring fra legearbeid, hovedsaklig innen kreftbehandling. I perioden 1990–98 var han overlege og koordinator for klinisk forskning ved Det norske radiumhospital. Dette innebar tilrettelegging for forskning med utvikling av databaser til bruk både i løpende oppfølging av behandlingsresultater og i klinisk forsk-ning. Han har deltatt i flere arbeidsgrupper tilknyttet spesialisthelsetjenesten, f.eks. innen kodeverk, struktur av pasientjournal, diagnoserelaterte grupper (DRG) og helseregistre. Hannisdal sitter i styret i DIPS ASA som leverer pasientsystemer til norske sykehus. Han trådte ut av styret i DIPS før han begynte i Helse Nord RHF, 1. januar 2003.

Anbefalte artikler