WHO valgte norsk telemedisin

Artikkel

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er utpekt til internasjonalt samarbeidssenter for telemedisin av Verdens helseorganisasjon (WHO). Medio desember 2002 kom samarbeidet i gang. Nasjonalt senter for telemedisin er WHOs første og eneste samarbeidssenter i verden på området telemedisin. Senteret skal bistå WHO og medlemslandene med å etablere, utvikle og følge opp telemedisinske tjenester. Det skal også evaluere effekten av telemedisin på det enkelte lands helsesystemer. En av de viktigste oppgavene fremover blir å være med på utviklingen av et globalt fjernundervisningsnettverk for helsepersonell og lokalsamfunn. S.B. Nesje

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14089

Anbefalte artikler