Nytt fra nett

Artikkel

Bivirkningsdødsfall blant barn

Dødsfall blant barn etter bivirkninger av legemidler forekommer oftest i sammenheng med epilepsilegemidler. Det viser en britisk studie som er presentert i Archives of Disease in Childhood. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13842

Helse Sør trimmer foretaksstrukturen

Antall helseforetak i Helse Sør RHF skal reduseres fra 13 til ni i 2003, og videre ned til åtte i 2005.Dette har styret i Helse Sør RHF vedtatt i forbindelse med behandlingen av fireårsplanen Resept 2006. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13952

Angioplastikk fremfor trombolytisk behandling?

Flere pasienter med akutt hjerteinfarkt bør få primær angioplastikk som standardbehandling. Det går frem av ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). www.legeforeningen.no/index.db2?id=13574

– Allmennleger mangler kunnskap om HIV

– Allmennleger og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten mangler fortsatt kunnskap om HIV-positive,sier Arne Grønningsæter ved forskningsstiftelsen FAFO. I forbindelse med Verdens AIDS-dag la han frem resultater fra en undersøkelse om livskvalitet og levekår blant HIV-positive. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13662

Ny IT-utfordrer i helsemarkedet

Med løsninger for elektroniske pasientjournaler og kontrakt for utviklingen av en nasjonal enhet for fritt sykehusvalg, ser det internasjonale selskapet Computer Sciences Corporation (CSC) ut til å bli en viktig aktør på det norske helsemarkedet. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13675

Mer til fremragende forskning

Norges forskningsråd øker bevilgningene til sentrene for fremragende forskning fra 140 til 155 millioner kroner per år. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13963

Insulin beskytter hjertet bedre enn glukose

Insulin kan beskytte hjertet når blodtilførselen er redusert ved hjerteoperasjoner og hjerteinfarkt. Det viser en ny doktoravhandling av Anne Kristine Jonassen, stipendiat i Nasjonalforeningen for folkehelsen. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13710

Individuelle planer for rusmisbrukere

Rusmiddelmisbrukere får lovfestet rett til individuell plan, og ansvaret for å yte sosiale tjenester til rusmiddelmisbrukere overføres til kommunene. Det er hovedpunktene i regjeringens høringsnotat Rusreform II. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13746

Krig mot Irak – hva vil skje med helse og miljø?

Hvis atomvåpen skulle bli brukt i en eventuell krig mot Irak, kan fire millioner mennesker miste livet. Disse dystre utsiktene kommer frem i en medisinsk rapport som nylig er utgitt av Medact i Storbritannia i samarbeid med International Physicians for the Prevention of Nuclear War. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13820

Ikke økt tak for egenandeler

Regjeringens forslag om å øke taket for frikort til 1 850 kroner er forkastet i budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet. Taket blir dermed på 1 350 kroner, slik det er i dag. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13656

Kikhosteepidemien fortsetter

Før 1997 ble det bare meldt om 100 tilfeller av kikhoste i året. I 2000 var det 3 445 tilfeller og tallet har holdt seg høyt siden.For å minske smittepresset i befolkningen anbefaler nå Nasjonalt folkehelseinstitutt at det innføres en fjerde dose kikhostevaksine ved 6-7 års alder. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13900

Anbefalte artikler