Misvisende om anestesileger og aktiv dødshjelp

Artikkel

– Beskyldningene i dagspressen om at norske anestesileger driver med aktiv dødshjelp er grunnløse og krenkende.

Det sier Jon Henrik Laake, anestesilege ved Rikshospitalet og redaktør for nettsidene til Norsk anestesiologisk forening. Han reagerer med sinne og vantro på oppslag i dagspressen der det hevdes at «én av 20 norske anestesileger innrømmer at de utfører aktiv dødshjelp».

– Aktiv dødshjelp er en meget alvorlig forbrytelse. Enhver antydning om at dette foregår hyppig blant anestesiologer, må være svært godt underbygd, sier Laake.

Oppslagene baserer seg på en studie utført ved Legeforeningens forskningsinstitutt, publisert i det anestesiologiske tidsskriftet Resuscitation. Det er en spørreskjemaundersøkelse blant 1 616 norske leger om medisinske problemstillinger rundt behandling av livstruende og alvorlig syke. Blant samtlige leger er det 1 % som bekrefter at de har gitt aktiv dødshjelp.

Laake hevder at artikkelen i Resuscitation inneholder tallfeil. – Det angis at fire av 40 anestesileger har svart bekreftende på at de har utført aktiv dødshjelp. Riktig tall skal være tre av 55 anestesileger, har forskningsinstituttet meddelt meg. Det står også at 2,5 % av de 1 616 respondentene var anestesileger, og det blir jo ikke mer enn 33 leger. Hvor kommer da de resterende 22 fra? spør Laake.

Olaf G. Aasland ved forskningsinstituttet beklager at artikkelen blir brukt som en anklage mot anestesileger. – Studien gir ikke grunnlag for slike beskyldninger, og det er heller ikke intensjonen. Blant de 55 anestesilegene som inngå i undersøkelsen er 33 ferdige spesialister og 22 under spesialisering, presiserer Aasland.

– Av tallene fremgår det at anestesileger har en høyere sannsynlighet enn andre leger for å avslutte medisinsk behandling i livets sluttfase. Det er anestesilegene som oftest møter dette problemet, og det har vi bevisst ønsket å få frem. Et sentralt poeng er at anestesilegene ikke skiller seg signifikant fra andre leger i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Derfor kan jeg ikke stå inne for dagspressen fremstilling, sier Aasland. (TS). www.legeforeningen.no/index.db2?id=13879

Anbefalte artikler