Meningittepidemi truer Afrika

Artikkel

Norske myndigheter var de første som bevilget penger til en ny og svært nødvendig vaksine mot dødbringende hjernehinnebetennelse i Afrika.

Internasjonale hjelpeorganisasjoner har bedt om hjelp til å skaffe vaksiner mot den såkalte W135-meningokokken som truer en rekke land i Afrika, melder Leger Uten Grenser. Meningitt oppstår periodisk i epidemier i det såkalte meningittbeltet i Afrika, som strekker seg fra den vestafrikanske kysten til Afrikas horn i øst. I 2002 brøt det ut en meningittepidemi i Burkina Faso, men vaksinering av befolkningen viste seg ikke å beskytte mot W135-stammen som forårsaket epidemien. 1 400 mennesker døde.

Den bivalente vaksinen som brukes i Afrika er kun effektiv mot gruppe A- og gruppe C-meningokokker. Man frykter nå at W135-meningokokken kan spres til nabolandene ved et nytt utbrudd. Verdens helseorganisasjon (WHO) har derfor forhandlet frem en avtale med GlaxoSmithKline om produksjon av en trivalent polysakkaridvaksine som beskytter mot serogruppene A, C og W135. Leger Uten Grenser bad i november Utenriksdepartementet om bidrag til å finansiere vaksinen. Dette resulterte i at Norge som første land bidrog med 145 000 euro. Totalt kreves det nærmere 10 millioner euro. S.B. Nesje

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14087

Anbefalte artikler