Hvilke matvarer bør gravide unngå?

Artikkel

Statens næringsmiddeltilsyn har utviklet en Internett-side om matvarer gravide bør unngå for at barnet ikke skal få i seg skadelige bakterier, parasitter, miljøgifter eller andre uheldige stoffer.

– Målgruppen for tjenesten er gravide, men helsepersonell som er i kontakt med gravid bør vite om Internett-siden slik at de kan henvise gravide til den, sier Gro Warholm i Statens næringsmiddeltilsyn.

Internett-siden består av tekster med råd og lenker til utdypende informasjon, for den som måtte ønske å gå litt dypere inn i stoffet. Sidene gir råd både om vanlig matvarer i et norsk kosthold og mer spesielle matvarer som kun et fåtall gravide vil ha et forhold til.

Risikovurderingene som ligger til grunn for rådene, er gjort av Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapelige komité. Det er første gang næringsmiddeltilsynet har laget en slik samlet oversikt over matvarer gravide bør unngå.

Internett-adressen til siden er: www.snt.no/nytt/kosthold/gravide/ (SBN). www.legeforeningen.no/index.db2?id=14036

Anbefalte artikler