Bedre hjertediagnostikk med ultralyd

Artikkel

En ultralydmetode som måler sammentrekning og hastigheter i forskjellige områder av hjertemuskelen, kan gi bedre diagnostikk av hjerteinfarkt og angina. Det viser et medisinsk doktorgradsarbeid av Thor Edvardsen, som er indremedisiner ved hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet. Edvardsen har vist hvordan ultralyd kan benyttes til å vurdere omfanget av sirkulasjonsbetingede skader i hjertemuskulaturen, en metode som gjør diagnostikken av hjerteinfarkt sikrere. I Norge er det foreløpig Rikshospitalet og St. Olavs Hospital i Trondheim som benytter denne metoden.

T. Sundar

www.legeforeningen.no/index.db2?id=14500

Anbefalte artikler