Aktualitet, overblikk og fordypning på Tidsskriftets nettsider

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Internett gir aktualitet og mulighet til raske overblikk, men også til fordypning. Disse prinsippene ligger i bunnen for årets tilvekster til Tidsskriftes nettsider www.tidsskriftet.no

  Nå suppleres www.tidsskriftet.no med daglig nyhetsdekning og fyldigere versjoner av de medisinsk-vitenskapelige artiklene.

  Tidligere har de daglige Internett-nyhetene fra Tidsskriftet kun ligget på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no, men nå finnes de også på Tidsskriftets nettsider www.tidsskriftet.no. Dermed er det mulig både å søke i Internett-nyhetene og alt det andre stoffet som publiseres i nettversjonen av Tidsskriftet.

  Internett-nyhetene dekker blant annet hendelser i helseforetakene, allmennmedisin, helseforvaltningen og Legeforeningen. Mange nyheter baserer seg også på forskning publisert i internasjonale tidsskrifter eller på det som skjer på forskningsfronten her hjemme. Fra nr. 1/2003 gjengis utdrag av de fleste nyhetssakene fra Internett på disse sidene i papirutgaven. Internett-adressen til saken oppgis slik at man om ønskelig kan lese den i fulltekst. Internett-nyhetene har en kort form, men har lenker til kilder som gir utdypende informasjon om sakene som bringes opp.

  Prinsippet om mulighet for videre fordypning vil til en viss grad også være å finne i Internett-versjonene av de medisinsk-vitenskapelige artiklene fra nr. 1/2003.

  For nettet gir rom for fordypning gjennom plass til lengre versjoner av artiklene enn papirformatet. En mild variant av ELPS-prinsippet (Electronic long – paper short) benyttes nå av Tidsskriftet. I nettversjonen de medisinsk-vitenskapelige artiklene finnes ofte lengre referanselister enn i papirversjonen og i enkelte tilfeller også annen utdypende informasjon til artiklene. Engelske sammendrag vil fra nr. 1/2003 kun være å finne i nettversjonen av artiklene. Som tidligere vil en artikkelversjon som er identisk med den trykte versjonen, også kunne lastes ned fra Tidsskriftets nettsider.

  Hele papirversjonen av Tidsskriftet er åpent tilgjengelig i søkbar versjon på Internett fra og med nr. 1/2000. Sammendrag av medisinsk-vitenskapelig stoff har vært på Internett fra 1996. Gjennom årets tilvekster til Tidsskriftets nettsider aktualiseres og kompletteres sidene. (SBN). www.legeforeningen.no/index.db2?id=13968

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media