Screeningundersøkelser for abdominale aortaaneurismer

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En britisk studie fastslår at screeningundersøkelser reduserer dødelighet ved abdominale aortaaneurismer.

Rumperte aortaaneurismer er en viktig dødsårsak hos eldre menn. En vanlig ultralydundersøkelse identifiserer aorta i omkring 99 % av tilfellene, og er derfor godt egnet til å diagnostisere aneurismer. Det har lenge vært diskutert hvorvidt det bør gjennomføres screeningundersøkelser hos menn. I Storbritannia har man nå gjennomført en kontrollert studie med 67 800 deltakere (1). Halvparten gjennomgikk en enkelt ultralydundersøkelse. Dersom man da oppdaget et aneurisme, ble dette fulgt opp med jevnlige kontroller. Studien pågikk i omkring fire år, og aneurismene ble operert dersom diameteren overskred 5,5 cm. I intervensjonsgruppen døde 65 personer på grunn av abdominale aortaaneurismer, mot 113 i kontrollgruppen (53 % redusert risiko, 95 % KI 30 %–64 %).

Steinar Solberg ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, har selv gjennomført en liknende undersøkelse i Tromsø (2). – Alle funnene fra studien er ennå ikke publisert. Det ser ut til at også vi finner en viss reduksjon i dødeligheten dersom man opererer de store aneurismene, forklarer han.

Likevel vil ikke Solberg anbefale at man gjennomfører slike store screeningundersøkelser. – For det første vet vi foreløpig for lite om kostnad-nytte-effekten. For det andre vil det skape unødig engstelse hos en stor gruppe pasienter, nemlig dem som har et lite aneurisme og som stadig må gå til kontroller. De aller fleste pasientene dør med sitt aortaaneurisme, ikke av det.

Anbefalte artikler