Les mer om ...

Artikkel

Alkohol og uhelse

Hvert år skjer det ca. 1 500 dødsfall som kan relateres til alkoholbruk her i landet. Omfanget av alkoholproblemer i et samfunn påvirkes bl.a. av totalforbruket av alkohol, noe norsk alkoholpolitikk i stor grad har vært bygd på. Helsepersonell må kjenne til gjeldende regelverk og god praksis innenfor rusmiddelfeltet. Mange pårørende sliter med reaksjoner og symptomer direkte knyttet til alkoholmisbrukerens atferd og problemer.

Ditt problem er mitt problem

Totalforbruksteorien og dens betydning for alkoholpolitikken

Krav til rusmiddelarbeid i helsetenesta

Alkoholmisbruk – hvilke konsekvenser har det for familiemedlemmene?

Kvinner i forskning og praksis

En gjennomgang av vitenskapelig artikler i bl.a. Tidsskriftet og The Lancet viser at begge kjønn er inkludert i de fleste medisinske forskningsprosjekter, men at kjønnsaspektet er lite synlig i resultatpresentasjonen.

Norske kvinner synes å ha en positiv holdning til østrogensubstitusjon i overgangsalderen, ifølge en undersøkelse blant kvinner i alderen 35 – 49 år.

Er kvinner underrepresentert i medisinske forskningsprosjekter?

Legemidler til besvær

Nye og potente legemidler gir oss bedre og flere behandlingsmuligheter, men øker også risikoen for bivirkninger og interaksjoner.

Til skade eller gagn?

Akutt nyresvikt ved bruk av ACE-hemmer for hjertesvikt

Søvn og barns utvikling

Hva betyr barns søvn for deres emosjonelle og atferdsmessige utvikling? Har søvn en direkte eller indirekte betydning, alene eller i samspill med medfødte eller miljømessige faktorer?

Søvn og utvikling hos barn og unge

Absint og kunst

Absint har en psykomimetisk effekt og kan gi syns- og hørselshallusinasjoner. Absint var populært blant kunstnere i slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Kunsten til Vincent van Gogh og Eduard Wiiralt var preget av dette.

Absint og den kunstneriske kreativitet

Internasjonal medisin

Tidsskriftet samler fra og med dette nummer artikler om internasjonale helse, og omtaler denne gangen de dramatiske demografiske og menneskelige konsekvenser av HIV/AIDS i Afrika sør for Sahara.

Helse i en globalisert verden

HIV/AIDS – en katastrofe for Afrika

Evangelina har ikke tid til å vente

Anbefalte artikler