Høyeste medlemstall noensinne

Lise B. Johannessen, Om forfatterne
Artikkel

Norsk medisinstudentforening (Nmf) øker medlemstallet. I begynnelsen av desember 2002 var det totalt 3 581 medlemmer.

Dette er det klart høyeste medlemstallet i Nmf noensinne, og har sammenheng med at det totale antall medisinstudenter er økende.

Tallene for antall medisinstudenter totalt for ett år siden og i dag er ikke hundre prosent sammenliknbare, men viser at det totalt sett ikke har vært noen prosentvis økning i medlemstallet. Derimot har det vært en økning fra 71 % til 81 % i antall medisinstudenter i Norge som nå er medlemmer av Nmf.

– Dette synes vi er veldig gledelig, sier Nmfs nyvalgte leder, Ragnhild Øydna Støen som også håper på en økning i medlemsantallet blant utenlandsstudentene.

Antall land som tar imot norske medisinstudenter har også økt. Ungarn, Polen, Australia, Danmark og Sverige er de landene som har lavest prosentvis medlemsandel.

Anbefalte artikler