Høyeste medlemstall noensinne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening (Nmf) øker medlemstallet. I begynnelsen av desember 2002 var det totalt 3 581 medlemmer.

  Dette er det klart høyeste medlemstallet i Nmf noensinne, og har sammenheng med at det totale antall medisinstudenter er økende.

  Tallene for antall medisinstudenter totalt for ett år siden og i dag er ikke hundre prosent sammenliknbare, men viser at det totalt sett ikke har vært noen prosentvis økning i medlemstallet. Derimot har det vært en økning fra 71 % til 81 % i antall medisinstudenter i Norge som nå er medlemmer av Nmf.

  – Dette synes vi er veldig gledelig, sier Nmfs nyvalgte leder, Ragnhild Øydna Støen som også håper på en økning i medlemsantallet blant utenlandsstudentene.

  Antall land som tar imot norske medisinstudenter har også økt. Ungarn, Polen, Australia, Danmark og Sverige er de landene som har lavest prosentvis medlemsandel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media