Dementes rettssikkerhet må sikres

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen støtter ikke et lovforslag om å regulere og begrense tvangsbruk overfor demente.

  I verste fall kan det fremlagte forslaget føre til økt tvangsbruk, og legalisering av uakseptable forhold, uttalte Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund i en felles pressemelding til lovforslaget.

  Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke, påpekte at det er et problem at lovforslaget ikke regulerer tvangsmedisinering og medisinsk behandling av demente. Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens er tvangsmedisinering det hyppigst brukte tvangstiltaket. Utredning, diagnostikk og tvangstiltak, herunder tvangsmedisinering av demente, er deler av en helhet når det gjelder tvangstiltak, og Legeforeningen og Sykepleierforbundet anser at det er behov for klare regler også på disse områdene.

  Sentrale områder som må på plass, er bestemmelser som garanterer demente rettssikkerhet og menneskerettighetsvern. Det må også stilles klare krav til kompetanse hos medisinsk-faglig ansvarlig når det gjelder diagnostisering av demente. Dessuten er det en forutsetning med tilstrekkelig og kompetent fagpersonell.

  – Situasjonen i kommunehelsetjenesten er preget av lav bemanning og kompetanse. Vi frykter at dette, kombinert med manglende rettssikkerhetsgarantier og dårlig ivaretakelse av menneskerettighetsvernet kan resultere i økt tvangsbruk og legalisering av uakseptable forhold, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Bente G.H. Slaatten som understreker at Sykepleierforbundet støtter målsettingen om at tvangsbruk overfor demente må reduseres og reguleres, men at det fremlagte lovutkastet har store mangler.

  Les Legeforeningens høringsuttalelse på: www.legeforeningen.no/index.db2?id=13893

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media