Siklerot ved Sjögrens syndrom

Harald Hauge Drøsdal Om forfatteren
Artikkel

Sjögrens syndrom er en relativt vanlig autoimmun bindevevssykdom (1). De mest plagsomme symptomene er tørrhet i øyne, munnhule og genitalia. Pilokarpin er et naturlig alkaloid fra en søramerikansk busk, Pilocarpus jaborandi, kalt sikleplante av tupiindianerne i Brasil (2, 3). Pilokarpinhydroklorid 5 mg tabletter har vært tilgjengelige i USA siden 1994 og i Sverige siden 1997 og skal ifølge litteraturen ha lite bivirkninger (svette, magebesvær). Kontraindikasjoner er trangvinkelglaukom, akutt iritt, ukontrollert hjerte-/nyresykdom og ukontrollert astma (2).

Jeg har nylig behandlet en pasient med Sjögrens syndrom med pilokarpin hydroklorid. Pasienten, en 64 år gammel mann, hadde hatt betydelig og tiltakende plager av munn- og øyetørrhet i minst ti år. Siste tre år hadde han hatt smerter i munnhulen på grunn av ulcerasjoner og store vansker med å ta til seg varm og krydret mat. Han hadde hatt flere candidainfeksjoner, og fikk diagnostisert Sjögrens syndrom og oral lichen planus i 1998 ved Odontologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han ble senere behandlet med bl.a. Fungizone sugetabletter, Flux sugetabletter, munnspray og Viscotears, med liten effekt, og hadde prøvd flere prednisolonkurer.

Ved klinisk undersøkelse 15.3. 2002 fantes lett injiserte øyeslimhinner bilateralt, tørre, injiserte slimhinner i munnhulen og forandringer som ved lichen planus på innsiden av begge kinn, samt ulcerasjoner lateralt på begge sider av tungen med hvitlig belegg i bunnen og multiple, små ulcerasjoner i andre deler av munnhulen. I tiden forut hadde han hatt 3 – 4 oppvåkninger hver natt for å drikke og dryppe øyne, han hadde gått ned i vekt og følte seg konstant trett.

Etter behandling med pilokarpin hydroklorid 5 mg ¥ 3 i 14 dager var klinisk status slik: Fuktigere og mindre injiserte slimhinner i øyne og munnhule; færre små ulcerasjoner i munnhulen; uendret på tungen. Han hadde hatt bare 1 – 2 oppvåkninger de siste tre nettene. Ingen bivirkninger ble registrert. Dosen ble økt til 5 mg ¥ 4 og behandlingen supplert med Lamisil krem ¥ 2 på tungen. Etter fire uker var øyeslimhinnene normaliserte, og tunge- og munnhuleulcerasjonene helet. Slimhinnene var betydelig mindre injiserte og uten tydelige lichen planus-forandringer. Pasienten angav 0 – 1 oppvåkning per natt, han hadde ingen smerter fra munnhulen og tolererte varm mat. Han syntes at spyttsekresjonen var «rikelig» og tåresekresjonen «ganske normal». Etter ytterligere fire uker var forholdene stort sett uendret. Dosen ble redusert til 5 mg ¥ 3, senere 5 mg ¥ 2, men senere igjen økt til 5 mg ¥ 3 – 4. Behandlingseffekten er minst like god sju måneder etter behandlingsstart. Han har fått en vesentlig bedret livskvalitet, er betydelig mindre trett og legger litt på seg.

Pilokarpin hydroklorid synes vel verdt å prøve ved Sjögrens syndrom. Medikamentet må foreløpig tas inn på registreringsfritak (pilokarpin hydroklorid Salagen Novartis). Det kan ytes delvis refusjon ved søknad til trygdekontoret.

Anbefalte artikler