Analytisk epidemiologi – pasient-kontroll- og kohortstudier

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg reagerer på Geir Jacobsens artikkel i Tidsskriftet nr. 27/2002 (1). Selv om jeg synes at temaserien om forskningsmetoder er nyttig, og at artikkelen stort sett er god, må jeg kommentere noen feil.

  Jacobsen kaller pasient-kontroll-studier retrospektive studier. Dette er feil. Pasient-kontroll-studier kan også være prospektive. I alle pasient-kontroll-studier inkluderer man syke (pasienter) og ikke-syke (kontrollpersoner) først. Hensikten er å studere tidligere eksponering for én eller mange faktorer og sammenhengen mellom sykdom og eksponering. Hvis observatøren befinner seg på et punkt i en tidslinje som er foran inklusjonen av pasienter og kontrollpersoner, er studien en prospektiv pasient-kontroll-studie. Hvis observatøren befinner seg på et punkt etter at eksponering og sykdom allerede har skjedd, dreier det seg om en retrospektiv pasient-kontroll-studie.

  Det samme gjelder for det som Jacobsen kaller prospektive studier (kohortstudier). En kohortstudie kan være enten retrospektiv eller prospektiv. I alle tilfeller velger observatøren først en gruppe (eller mange grupper) som er utsatt (eller ikke) for en faktor (eller mange faktorer). Hensikten er alltid å undersøke om sykdomsutvikling over tid. Hvis observatøren begynner studien før inklusjonen av de utsatte/ikke utsatte og følger dem etterpå over tid, er det en prospektiv kohort. Denne type studie er tydeligvis ofte tidkrevende. Hvis observatøren begynner studien etter at inklusjon og sykdom har skjedd, er det en historisk retrospektiv kohort. Faktisk er det slik at de fleste kohortstudier er «retrospektive» fordi de nettopp er enklere å gjennomføre.

  Jacobsen kritiserer kolleger som «går gjennom og etterundersøker et klinisk materiale, skriver at de foretok en «retrospektiv studie»». Han sier at «det er både rett og galt». Ut fra det som er forklart ovenfor, er denne merknaden helt unyttig. Jacobsen skriver senere om intervensjoner, mens analytiske studier bare er observasjonsstudier. Dette er beklagelig og forvirrende når artikkelserien er ment å øke forståelsen for metodologiske prinsipper.

  Jeg oppfordrer Tidsskriftet til en enda grundigere ekstern fagvurdering av innsendte manuskripter.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media