Greit nok om manuskriptets gang

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wager, E

  Godlee, F

  Jefferson, T

  How to survive peer review

  62 s. London: BMJ Books, 2002. Pris GBP 13

  ISBN 0-7279-1686-6

  Denne boken er svært kort, men likevel todelt, og retter seg dels mot den som blir bedt om å avgi vurderinger som faglig medarbeider og dels dem som sender manuskripter til vurdering. Tankegangen bak dette avsløres i forordet: Det kan være nyttig for deg som skriver å vite hvordan vurderingen skjer…

  Boken er derfor inndelt i følgende korte kapitler: hva er peer review, hvordan gjøre en vurdering, hvordan skrive med tanke på referee-vurdering av manuskripter og søknader, samt et eget kapittel om personlige vurderinger/attester. Det gis også noen råd om mer uformelle tilbakemeldinger på manus, før innsendelse.

  To av bokens forfattere har redigert en annen mer omfattende bok om samme tema, og det gjøres flere henvisninger til denne. Slik blir denne boken nærmest å oppfatte som forsmak på dette mer gjennomarbeidede alternativet (1).

  Likevel er det langtfra bortkastet å bruke en rolig kveld på dette heftet. De ulike arbeidsformene som brukes i tidsskriftredaksjoner beskrives greit, og problemstillinger som interessekonflikter, åpen/lukket vurdering og valg av faglige medarbeidere gjennomgås kort.

  Kapitlet rettet mot faglige medarbeidere er på samme måte kortfattet, praktisk og stort sett lister med gode råd og vink. Her vil de fleste ha et og annet å lære, selv etter flere år i bransjen.

  Det nyttigste kapitlet er kanskje det som retter seg mot håpefulle forfattere, der det gis konkrete råd om utformingen av manuskriptet, og ikke minst om revisjonsprosessen og tilbakemeldingen til faglig medarbeider.

  Dette heftet vil ikke hjelpe et dårlig manuskript helskinnet gjennom en faglig vurdering. Men det kan sannsynligvis hjelpe mange av oss til å unngå irriterende feil og problemer – og hjelpe både forfatter og faglig medarbeider slik at prosessen flyter lettere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media