Dypdykk i polycystisk ovarial syndrom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chang, RJ

  Heindel, JJ

  Dunaif, A

  Polycystic ovary syndrome

  368 s, tab, ill. New York, NY: Marcel Dekker, 2002. Pris USD 165

  ISBN 0-8247-076-X

  Polycystisk ovarial syndrom (PCOS) betegner et dårlig avgrenset symptomkompleks bestående av uregelmessige menstruasjoner, fedme og tegn på androgen overvekt i form av hirsutisme eller akne. Ved ultralyd av eggstokkene vil disse oftest ha mer enn ti randstilte mikrocyster som tegn på vedvarende anovulasjon. Det er sagt at «PCOS is to the endocrinologist what pornography is to the judges: we do not know how to define it, but we know it when we see it».

  Polycystisk ovarial syndrom affiserer anslagsvis 5 % av alle kvinner i fertil alder og står for ca. 70 % av anovulatorisk betinget infertilitet. Mange av disse kvinnene vil ha insulinresistens og økt risiko for utvikling av type 2-diabetes og kardiovaskulære komplikasjoner senere i livet. Familiær opphopning av disse tilstandene indikerer at syndromets utvikling har en genetisk komponent. Trolig må det også foreligge «miljømessige» faktorer før den genetiske disposisjonen leder til utvikling eller forverring av symptomene ved polycystisk ovarial syndrom. Kombinasjonen av fertilitetsproblemer og de metabolske komplikasjonene gjør at syndromet kan affisere kvinner i alle livets faser og ha betydning for leger i mange spesialiteter.

  Denne boken er resultatet av den andre konferansen om temaet ved National Institute of Health. Forfatterne er vesentlig hentet fra USA, men med representanter fra Europa og Australia. Man kan trygt si at de representerer det ypperste av kunnskap vedrørende forskning, undervisning og klinisk erfaring med disse kvinnene.

  Boken er delt i åtte kapitler hvor hoveddelen er viet patofysiologi, epidemiologi, genetikk og metabolske faktorer ved polycystisk ovarial syndrom. Disse emnene er utfyllende beskrevet og med en imponerende detaljrikdom som sikkert kan gjøre enkelte kapitler «tunge» å forstå. Derimot fremstår kapitlene om behandling av hirsutisme og særlig infertilitet som meget kortfattede. Dette har selvfølgelig sammenheng med at konferansens hovedsiktemål var å drøfte retning for videre forskning, patofysiologiske mekanismer og hvorledes forhindre utvikling av symptomer og komplikasjoner. Dersom leseren ønsker et større fokus på behandling, vil jeg anbefale Polycystic ovary syndrome av Roy Homburg (1). Med denne kombinasjonen skulle man være godt oppdatert på de ofte vanskelige, men interessante problemer som utredning og behandling av kvinner med PCOS representerer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media