Blodtrykk for menigmann

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sheps, S

  Høyt blodtrykk

  Lær mer om forebygging og behandling. 157 s, tab, ill. Oslo: Genesis, 2002. Pris NOK 245

  ISBN 82-276-0207-5

  Boken er beregnet for legfolk og gir leseren en grundig gjennomgang av høyt blodtrykk, både forebygging og behandling. Det gis en nøytral og folkelig fremstilling av de fleste forhold rundt blodtrykk.

  Innledningsvis redegjøres det for hva blodtrykk er, og hva som er årsaken til at det blir for høyt. Livsstilinformasjon utgjør den største delen av boken. DASH-studien (Dietary Approach to Stop Hypertension) får en fyldig omtale og føres som bevis for kostholdets positive effekt på høyt blodtrykk. På denne måten gis leseren mye nyttig informasjon om forebygging av høyt blodtrykk. Informasjonen kan lett overføres til praktisk bruk ved matlaging, ved fysisk aktivitet og takling av stress.

  Den medikamentelle delen gir kanskje en for grundig gjennomgang av de forskjellige medikamentgruppene som reduserer blodtrykk. Oversetteren har forsøkt å gi en oversikt over medikamenter på det norske markedet, men det forekommer en del feil som hadde vært lett å rette opp.

  Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag som er meget nyttig for leseren.

  Boken inneholder få illustrasjoner og bilder. De som finnes, er lett forståelig. Imidlertid hadde boken vært mer innbydende og forståelig med flere slike fremstillinger.

  Mayo-klinikken gir et viktig bidrag til folkeopplysningen. Den er imidlertid skrevet for amerikanere og amerikanske forhold. Oversetteren har forsøkt, men har ikke alltid lyktes, med å gi innholdet et norsk preg. Boken bærer dessverre preg av manglende innsikt i norske medisinske forhold, feiloversettelser og en inkonsekvent bruk av fremmedord. For eksempel heter det ikke epinefrin, men adrenalin som er et relativt vanlig ord på norsk. Videre heter det blodtrykksmåler og ikke sfygmomanometer. Derfor hadde boken vært betydelig mer lesbar og nyttig for norske pasienter hvis dette hadde vært utbedret.

  Boken kan være et nyttig oppslagsverk for den som ønsker mer informasjon om blodtrykk, men må nok slåss hardt for å bli solgt i et større opplag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media