Slik foregår forhandlingene i NAVO – helseforetakene

Anne-Gry Rønning Moe Om forfatteren
Artikkel

19. desember 2001 ble det inngått en protokoll mellom NAVO og Akademikerne Helse bl.a. om etablering av tariffavtale og gjennomføring av forhandlinger for helseforetakene våren 2002. Det ble avtalt at forhandlingene i helseforetakene per 1. april 2002 skulle gjennomføres på grunnlag av del I om forhandlingsordning mv. i hovedavtalen i NAVO-området og at helseforetakene skulle betraktes som ett overenskomstområde: NAVO Helse.

Partene var videre enige om at forhandlingene våren 2002 skulle gjennomføres i en tredelt prosess:

Nasjonalt nivå I (A1) som er overenskomstens generelle del, forhandles mellom NAVO og Akademikerne Helse og er felles for alle virksomheter innenfor overenskomstområdet.

Nasjonalt nivå II (A2) som er særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer, forhandles mellom NAVO Helse og den enkelte forening/forbund i Akademikerne Helse.

B-delen som er overenskomstens spesielle del, forhandles mellom helseforetaket på den ene siden og forbund/forening i Akademikerne Helse på den andre siden, med mindre noe annet avtales.

Forhandlingene om overenskomstens A1 ble avsluttet ved protokoll mellom NAVO og Akademikerne Helse 2. mai 2002. Denne delen av overenskomsten gjelder alle akademikere og inneholder kriterier for lønnsdannelsen, sosiale bestemmelser som rettigheter under sykdom, svangerskap, syke barn mv., yrkesskadebestemmelser, gruppelivsforsikring og bestemmelser om ferie og pensjon.

Forhandlingene om overenskomstens A2 ble avsluttet ved protokoll mellom NAVO Helse og Legeforeningen 5. september 2002 og gjelder bare legene. Det som tidligere var regulert i særavtaler med henholdsvis Kommunenes Sentralforbund, staten og særbestemmelser med Oslo kommune er nå delvis tatt inn i denne delen. Det innebærer at disse temaene forhandles ved hvert tariffoppgjør og som en del av det ordinære oppgjøret og som en del av et mulig konfliktgrunnlag. Overenskomstens del A2 er utformet som en minimumsavtale som gir en rekke minstestandarder og minstesatser som er forutsatt utfylt eller supplert av lokale bestemmelser forhandlet i B-delen.

Forhandlingene om B-delen har vært krevende og stilt store krav til oversikt og kompetanse fra de tillitsvalgte. B-delene er til dels omfattende og skiller seg fra tidligere lokale forhandlinger ved at det også måtte forhandles om tekst og temaer som var viktige for de lokale parter. B-delen er tilpasset det enkelte helseforetak og har derfor til dels store ulikheter både når det gjelder omfang og økonomi.

Anbefalte artikler