Rustelefon for ungdom og foreldre

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

RUS-telefonen – tlf. 08588 – er etablert av regjeringen, og er et nasjonalt tilbud til foreldre og ungdom som ønsker informasjon om rus og rusmisbruk.

Telefonen er betjent fra kl 13 til 21, men stengt helligdager.

Fagpersoner gir råd og informasjon om rusmidler, rusbruk og rette hjelpetiltak i alle landsdeler. Innringerne kan være anonyme, og det legges vekt på den gode, profesjonelle samtalen. Det skal være en lav terskel for å ringe.

RUS-telefonen har tre hovedmål:

  1. Gi kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjon og veiledning om rus og rusmidler.

  2. Gi kvalitetssikret informasjon og veiledning om det samlede hjelpeapparat i Norge.

  3. Møte mennesker i undring, bekymring, kriser gjennom den profesjonelle samtale.

Opprettelsen av RUS-telefonen er ett av tiltakene i regjeringens omfattende handlingsplan mot rus. Tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet og rusmiddeletaten i Oslo kommune.

Anbefalte artikler