Ragnhild Øydna Støen skal lede medisinstudentene

Hans Chr. Hansson Kristiansen Om forfatteren
Artikkel

Norsk medisinstudentforening avviklet ekstraordinært landsmøte i november. Etter to år som leder av foreningen takket Øyvind Østerås for seg og gav stafettpinnen videre til Ragnhild Øydna Støen.

Det nye hovedstyret fra 2003 (f.v.): Renee Alstad (Tromsø), Ragnhild Øydna Støen (Oslo), Hans Jacob Westbye (Bergen), Erlend Strønen (Oslo), Cecilie Blakstad (Trondheim) og Marit Halonen Christiansen (Dublin). Foto H.C. Hansson Kristiansen

– Jeg gleder meg til å ta fatt på lederjobben, særlig etter å ha blitt kjent med det nye hovedstyret, sa Støen da hun takket landsmøtet for den enstemmige tilliten hun ble vist. Hun ser frem til å overta vervet, og nevnte og nevnte både turnustjeneste og studiekvalitet som to viktige stikkord.

Studenter viktig

Øyvind Østerås benyttet anledningen til å takke for seg etter to år i Norsk medisinstudentforenings sjefsstol. Den avtroppende lederen skal konsentrere seg om studiet i Bergen og vervet som sentralstyremedlem i Legeforeningen. – Norsk medisinstudent-forening har tyngde og blir tatt på alvor, og jeg føler meg helt sikker på at vår nye leder vil videreføre dette i fremtiden, understreket han.

Både president Hans Kristian Bakke og visepresident Yngve Mikkelsen besøkte landsmøtet. At medisinstudenter blir lyttet til på høyeste hold i foreningen ble bekreftet av de to gjestene. – Studentene er en viktig medlemsgruppe. Det er de som representerer grunnlaget for Legeforeningens posisjon i fremtiden, noe vi har vist at vi tar alvorlig. At Øyvind Østerås er med i sentralstyret bør sees på som en anerkjennelse, kommenterte Bakke.

Samarbeid over landegrenser

I tillegg til budsjett og valg diskuterte landsmøtet turnustjeneste og samarbeid med den norske avdelingen av den internasjonale studentorganisasjonen International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) (1). Hovedstyret har inngått en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene som ble vedtatt av landsmøtet. Nmf har et bredt kontaktnett innen Norge og samarbeider med tunge aktører i det nasjonale medisinske miljøet, mens IFMSA kan skilte med et solid nettverk i mer enn 80 land.

Ragnhild Øydna Støen viste til at IFMSA er en viktig aktør i internasjonale høringsprosesser, særlig i forhold til EU. Oslo-studenten Camilla Lund, som er leder i IFMSA Norge, sa at samarbeidet mellom Nmf og IFMSA vil bidra til at kunnskap og erfaringer kan utveksles, noe som vil komme mange norske medisinstudenter til gode.

Turnustjeneste og legeoverskudd

Hans Kristian Bakke forsøkte å avdramatisere spådommene om et stort legeoverskudd om få år, men studentene uttrykte likevel bekymring da turnustjenesten ble debattert på landsmøtet. Nmf har fortsatt ikke tatt stilling til hva organisasjonen skal mene om turnustjenesten, men debatten på møtet skulle være en hjelp i prosessen frem mot hvilket offisielt syn foreningen skal ha. – Ønsket er å sette i gang en debatt som skal gå frem mot landsmøtet i Bergen neste vår, sa Øyvind Østerås.

Prioritering av kandidater ble ikke debattert, men både tredeling av tjenesten, psykiatri i turnus samt fritt valg av tjenestested etter svensk modell ble viet oppmerksomhet. Meningene innad i foreningen er foreløpig både mange og delte. – Vi skal diskutere, ikke beslutte, sa Østerås og bad delegatene holde debatten gående frem til neste landsmøte.

Anbefalte artikler