Mot mulig partnerskap?

Artikkel

Hvordan Legeforeningen skal være organisert i fremtiden, og særlig hvordan og om fagutvikling og fagforeningsarbeid kan kombineres, opptar både Legeforeningens organisasjonsutvalg og mange av medlemmene for tiden. Da er det ekstra gledelig at Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) nå ser ut til å begrave stridsøksen og har satt seg ned ved samme bord for å diskutere fremtiden.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler