– Vi trenger turnustjenesten

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Turnustiden er vårt felles grunnlag og skal sikre at turnuslegen er faglig og personlig egnet for legevirksomhet.

  Artikkel

  Det sa president i Legeforeningen Hans Kristian Bakke i sitt foredrag på turnuskonferansen på Soria Moria i november.

  – Erfaringsgrunnlaget får turnuslegene gjennom arbeid med pasienter som er mest mulig uselektert innenfor de store fagområdene som indremedisin, kirurgi og allmennmedisin, sa han og trakk frem som særlig viktig at turnustjenesten gir turnuslegene et generelt overblikk over det medisinske fagområdet.

  – Jeg vil hevde at denne siden av turnustjenesten er blitt enda viktigere med den utviklingen vi har hatt i forhold til sideutdanningen i spesialistutdanningen de siste årene. Det er all grunn til å tro at turnustjenesten, gitt at den har en god kvalitet, fungerer som rekrutteringsgrunnlag både til fagområder og geografiske områder. Dette gjelder sannsynligvis i størst grad for allmennlegetjenesten, sa Bakke.

  Turnustjenesten gir grunnlag for autorisasjon som skal sikre at turnuslegen er faglig og personlig egnet for legevirksomhet. – Dette er en kvalitetsgaranti som skal tjene som sikkerhet overfor pasientene, sa han.

  – Behovet for erfaring og læring i den klinisk, praktiske virkeligheten synes å øke. Vi har riktignok fått mer utplasseringer i studiet, men samtidig har økte opptak ved fakultetene gjort at den praktiske læringen generelt skal fordeles på flere studenter, sa legepresidenten. Tidligere fikk studentene feriejobber gjennom vikariater. I dag er disse mulighetene redusert grunnet bedre legedekning. Den stramme økonomien i sykehusene reduserer også disse mulighetene, mente han.

  Turnustjenesten gir en felles base av kunnskaper og ferdigheter. Studier ledet av Geir Falck viser at til tross for signifikante forskjeller i selvopplevde, praktisk-kliniske ferdigheter hos avgangsstudenter ved de fire ulike lærestedene i Norge, så tjener ett år i sykehusturnus til å utjevne disse forskjellene. Det er ingen påvisbar forskjell i selvopplevd ferdighetsnivå hos de fire gruppene etter turnustjeneste i sykehus.

  Bakke understreket at turnustjenesten er en svært viktig del av utdanningen og at behovet for kontinuerlig evaluering er påtrengende: – Det vil sette oss langt bedre i stand til å identifisere problemer og iverksette hensiktsmessige forbedringstiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media