Sosial og faglig møteplass

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Deltakerne bruker ord som praktfullt, spennende og lærerikt for å beskrive Primærmedisinsk uke.

  Artikkel

  Et praktfullt møtested , er kommunelege Jo Teljes beskrivelse. – Dette er en fin kombinasjon av å møte kolleger og å få faglig påfyll. Det er også spennende kulturelle innslag, som jeg setter stor pris på! sier Vinstra-legen. – Jeg er en erfaren kursist og den gang jeg selv arrangerte slike ting, var opplegget mer stivt. Her er det en hyggelig, løs og munter tone. Det er lav terskel for å ta ordet, og gode debatter. Det liker jeg godt, sier han. Hvis kommunelegen skulle trekke frem én ting som ikke faller i hans smak, så er det at det er for mange utstillere på for liten plass, slik at han føler ubehag ved å gå spissrotgang mellom disse for å komme inn til møtesalen.

  Guri Rørtveit, seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, slutter seg til Jo Teljes beskrivelse av Primærmedisinsk uke som faglig og sosialt møtested. Hun sitter i styret i Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM). – Et møtested der man kan treffe så mange leger fra hele landet, synes jeg er flott, sier hun og fremhever også det positive i at så mange i hennes aldersgruppe deltar. Hun deltok først og fremst på NSAMs møte, men benyttet også anledningen til å få med seg ett av de mange emnekursene.

  Kommunelege Ole Johan Bakke i Holmestrand sier at det var to fantastiske timer på geriatrikurset med Stein Husebø.

  – Han foreleste om den døende pasient og palliativ medisin på selveste allehelgensdag og det kunne ikke vært bedre, sier han.

   – Det var mye spennende omkring den eldre pasienten og farmakopiterapi, spesielt hadde Irene Hetlevik et meget tankevekkende foredrag. Den kunnskapsbaserte medisin som vi liker å forholde oss til, er ikke nød-vendigvis kunnskaps-basert på den eldre pasient med mange lidelser og mange medikamenter, sier Bakke.

  Anne Marie Dehli, allmennlege på Harestua er en av mange gjengangere på Primærmedisinsk uke.

  – Jeg har vært med på de fleste av disse samlingene, og det er like lærerikt hver gang, sier hun. – Ikke minst er dette en sosial møteplass. Her treffer jeg kolleger jeg kan diskutere og utveksle erfaringer med, noe som betyr mye for meg som driver praksis alene. Her får jeg også det faglige påfyllet jeg har behov for. Dehli har vært deltaker på emnekurset om legevaktmedisin hvor hun også selv har holdt et innlegg om akutt psykiatri på legevakt. – Det var et lærerikt kurs med stor spennvidde på foredragene, deltakerne var også svært aktive og det ble mye diskusjon, avslutter hun.

  Guido Derås, opprinnelig fra Nederland, var ferdig utdannet lege sommeren 2001 og er nå allmennlege ved Kirkenes Legesenter. Derås deltar på Primærmedisinsk uke for første gang. – Jeg er så langt veldig fornøyd. For meg som er forholdsvis nyutdannet, er det mye å lære av mer erfarne kolleger. Akkurat nå følger jeg foredraget Når er «syke» barn syke? Dette kurset har vært svært nyttig, sier en fornøyd Guido Derås.

  Rikt kulturprogram

  Mariann Mathisen, allmennlege ved Østerås legekontor i Bærum, er medlem av hovedkomiteen og har vært en av de ansvarlige for den kulturelle biten av programmet. Konferansens tema er også tatt opp i det kulturelle programmet ved at unge utøvere er engasjert sammen med noen av landets mest erfarne kunstnere.

  Den offisielle åpningen startet med sang av Marianns datter Julie Mathisen Kleive på 12 år, og ble avsluttet av Erik Bye med hans velkjente «Vesle jente».

  Ole Paus har gjennom de siste årene vært ukens faste vekkerklokke, og også i år vekket han deltakerne med tekst og musikk. – Hver dag arrangeres Kulturhalvtimen og her har vi vært så heldige at vi kan presentere et stjernegalleri av unge norske utøvere innen klassisk musikk. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på kulturprogrammet, og det har spesielt blitt påpekt at kulturhalvtimen skaper en egen ro over arrangementet, sier Mathisen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media