Utsøkt om kunsten å være lege

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For ti år siden opprettet Association of American Medical Colleges en månedlig spalte om medisin og kunst i sitt tidsskrift for utdanning, Academic Medicine . Denne boken er en samling av 100 enkeltstående artikler fra spalten. Hver artikkel presenterer et kunstverk i form av dikt, maleri, fotografi, utdrag fra romaner og filmer, med en tilhørende kommentar som belyser innholdets relevans til medisinfaget. Blant kunstnerne finnes Rembrandt, van Rijn, Virginia Woolf, Mark Twain, Edvard Munch og David Lynch. Andre bidrag er skapt av pasienter, pårørende og leger som deler egne erfaringer.

  Kommentarene er skrevet av leger og andre med kunnskap innen medisin og kunst.

  Bokens utseende er tiltalende og poetisk, og støtter opp om det humanistiske budskapet. Den utgis i pocketutgave. Kommentarene har uvanlig lang linjelengde, noe som reduserer lesbarheten. Ifølge redaktøren kan kunsten utfordre oss til å se dypere inn i oss selv, til å våge å forestille oss hvordan andres liv er, og slik hjelpe oss til å behandle pasienter med medfølelse og empati. Boken er sendt ut til alle medisinske universiteter i USA og Canada.

  Boken har gjennomgående høy kvalitet. Kunstverkene er plukket ut med dyktighet, og sammen med kommentarene berøres en rekke dyptgripende menneskelige temaer på en direkte og utfordrende måte. Hver artikkel er en opplevelse i seg selv, boken egner seg ikke til fortløpende lesing. Artiklene berører bl.a. kommunikasjon med kreftsyke barn om døden, en pasient forteller hvordan det var å være til stede i undervisningsrommet da hennes statistiske sjanse for å overleve ble diskutert, en terapeut reflekterer over bakgrunnen for sine fordommer mot overvektige pasienter og et nakent selvportrett av en 80 år gammel kunstner fremviser kroppslig aldring med naturlighet og verdighet. I bokens eneste norske kommentar påpeker Jan C. Frich at En folkefiende stadig er aktuell på bakgrunn av interessekonflikten mellom medisin og politikk.

  Spalten er enestående i sin form, følgelig også boken. Den anbefales på det varmeste til alle medisinstudenter og leger. Boken kan også leses som en eneste lang oppfordring til å ta i bruk kunst i medisinsk undervisning i Norge.

  Anne GitteHertzberg

  Tidsskriftet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media