Stadig bedre hverdagsverktøy for leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den sjuende utgaven av et etter hvert utbredt oppslagsverk for allmennpraktikere foreligger med nye og gode forbedringer. Ved å gå inn på Internett-adressen over kan man finne opplysninger om systemkrav. Siden jeg anmeldte førsteutgaven i 1999 (1), er Internett og CD-ROM blitt utbredt. Når det gjelder CD-ROM-versjonen følges denne av en instruksjonsmanual og presentasjon av bokens oppbygging, og av endringer som er gjort siden sist. Redsel for IT-teknologi er ingen grunn til å avstå fra å skaffe seg dette hjelpemidlet.

  Bokens systematikk er videreutviklet. Antall kapitler er økt fra 27 til 36, og kapitlene har samme oppdeling: Symptomer og tegn, Tilstander og sykdommer, Pasientinformasjon og Illustrasjoner. Det er enkelt å bevege seg rundt ved hjelp av mus, og uten å miste oversikten. Boken har rikelig med lenker, og pasientinformasjonen er blitt betydelig forbedret og utvidet, spesielt i forhold til kroniske sykdommer.

  Søkefunksjonen er også forbedret. Det er kommet til en ordliste, som gjør boken anvendelig også for andre faggrupper enn leger. For å understreke at Norsk elektronisk legehåndbok ikke utgir seg for å være et ekspertsystem, er det rikelig med referanser. Innholdet av illustrasjoner, bilder og videoklipp gjør den til et pedagogisk hjelpemiddel i konsultasjonen. Ved henvisninger til annenlinjetjenesten er den nyttig med differensialdiagnostikk og krav til utredning. Boken har egne kapitler for laboratorieprøver og for skjemaer. I sjuende versjon er det et eget kirurgikapittel, og den er bygd ut med det første «spesialistkapitlet»: Gynekologisk onkologi. Endringer er merket med revisjon/ny, slik at brukeren raskt kan finne ut av ferskvaren.

  Siden 1999 er Norsk elektronisk legehåndbok blitt et verktøy jeg bruker hver eneste dag i praksisen. Den brukes i konsultasjonen, og når jeg «bare skal sjekke». Jeg har stor glede av reisemedisinkapitlet. Medisinstudenten som nylig var utplassert i vår praksis, ble presentert for boken allerede første dag, og brukte den ivrig og med nytte.

  Boken oppdateres to ganger i året. Prisen per lisens er gått ned 1 000 kroner siden 1999. Den er et svært godt hjelpemiddel for enhver allmennlege, medisinstudent, medarbeider og pasient i allmennpraksis; men ingen fullgod lærebok. Den bør finnes i enhver allmennpraksis.

  Anne MathildeHanstad

  Rådhusgaten legegruppe, Jørpeland

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media