Samling av basal medisinsk informasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På 1990-tallet ble det utarbeidet mange «prosedyrepermer». Hensikten var kvalitetsforbedring av det kliniske arbeidet i samhandlingsrommet mellom leger i allmennpraksis og spesialister i sykehus. Initiativtakere var idealister fra begge faggrupper og lokale legeforeninger. Norsk elektronisk legehåndbok representerer en videreføring av de ideologier våre kolleger stod for i arbeidet med prosedyrebøkene. Formålet er, ifølge redaktørene, å bidra til kvalitetssikring av utredningen, behandling og informasjon av pasienter. Forut for denne utgaven ligger fem års utvikling. Arbeidet med verket ble påbegynt i 1997 etter at Sosial- og helsedepartementet inngikk en avtale med Norsk Helseinformatikk om utvikling av en elektronisk legehåndbok.

  Norsk elektronisk legehåndbok er Norges desidert største medisinske oppslagsverk i et dataformat. Den består av ca. 4 000 ulike dokumenter, som tilsvarer 5 000 A4-sider tekst. 1 700 symptomer og sykdommer er omtalt, boken inneholder 1 300 pasientinformasjoner, 800 illustrasjoner, 60 undervisningsprogram og 40 videoklipp. Den er basert på Internett-teknologi og oppdateres to ganger årlig.

  Boken er inndelt i 32 kapitler, 26 medisinske spesialiteter og seks generelle medisinske emneområder. Hvert kapittel er strukturert etter samme mal. Det er svært lett og raskt å finne frem. Innholdet er utarbeidet av allmennleger og spesialister. Listen over ca. 100 faglige medarbeidere borger i seg selv for innholdets kvalitet. Boken inneholder også mange praktiske redskaper; skjemaer, tester, legemiddelinformasjon, mv.

  Håndboken har mange anvendelsesområder. Den er et generelt medisinsk oppslagsverk som gir enkel og rask tilgang på basal informasjon i klinisk virksomhet. For allmennpraktikere vil den kunne brukes som beslutningsstøtte i diagnostikk og behandling. Spesialister har her tilgang på oppdatert informasjon om andre fagområder. Pasientinformasjonene og undervisningsprogrammene er gode, og representerer kanskje den største nytteverdien for både spesialister og allmennpraktikere.

  Tittelen er noe misvisende. Dette er ikke en håndbok bare for leger og medisinstudenter. Dette er et hjelpemiddel for legenes medarbeidere og alle som arbeider med helsetjenester eller driver undervisning av helsepersonell og pasienter. Verket er også en tilgjengelig informasjonskilde for legfolk, pasienter og pårørende.

  DagfinnThorsvik

  Rehabiliteringsklinikken

  Sykehuset Levanger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media